Odlomak

Pojačavač snage je električni uređaj koji pored napona pojačava i struju i odnosi se na količinu energije koja se šalje opterećenju ili skladišti u strujnom kolu.
Nalazi se među poslednjim u prenosnom lancu, jer ima funkciju da obezbedi visok stepen iskorišćenja energije. U zavisnosti od stepena iskorišćenja razlikuje se nekoliko klasa pojačavača snage, od kojih će u ovom radu biti obrađen operacioni pojačivač.

OPERACIONI POJAČAVAČ
Operacioni pojačavač je u diferencijalni elektronski pojačavač koji ima za cilj da pojača razliku između dva ulazna signala. U elektronici radi povećanja naponskog pojačanja, često se pojačavački stepeni povezuju na red ili u kaskadu. Naponsko pojačanje takvog pojačavača je proizvod svih pojedinačnih naponskih pojačanja i može biti vrlo veliko.
Isti imaju svoje poreklo u analognim računarima gde su korišćeni u mnogim linearnim i nelinearnim kolima, a u upotrebi su i danas kao sastavni delovi niza elektronskih uređaja. Isti mogu biti kao zasebne komponente ili kao sastavni delovi složenih integrisanih električnih kola.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari