Odlomak

UVOD

U savremenim uslovima življenja, skoro da nema ni jedne “priče“ u kojoj se ne spominje organizacija.
Organizacijom se omogućuje i obezbeđuje efikasno ostvarivanje unapred određenih ciljeva.
Stručnjaci se pitanjima organizacije i organizovanja bave mnogo sveobuhvatnije i detaljnije nego pre 50, 100 ili 200 godina. Svakom stepenu razvoja proizvodnih snaga odgovarale su određene proizvodne i druge organizacije. Iz ovoga proizilazi da se razvojem proizvodnih snaga razvija i organizacija rada koja vremenom postaje sve složenija.
Kako organizaciju možemo posmatrati i kao vrstu udruživanja,onda nas ne treba iznenaditi što smo njene korene pronašli još u dobu praistorije.
Potreba za udruživanjem ljudi postojala je još iz doba praistorije,kada su se ljudi udruživali zbog lova,ratovanja,zajedničkog života ili gradnje objekata.
Razvojem ljudskog društva i transformacijom proizvodnje od manufakturne do savremene industrijske,javlja se potreba za organizacijom rada.Potreba za uvodjenjem sve boljih metoda rada i potreba za efikasnijim korišćenjem resursa u procesu proizvodnje su pokazali da samo iskustvo više nije dovoljno.
Ovim seminarskim radom cu pokusati da detaljnije objasnim organizaciju jednog preduzeca,
odnose unutar njega,podelu poslova,odnose medju zaposlenima i ostalo.
Kako se ovo preduzece bavi cuvanjem,pakovanjem i isporucivanjem hrane,kao osnovnim vidom delatnosti,vrlo je bitno da je sama organizacija poslova u istom na zavidnom nivou,odnosno da ima za cilj da unapredi kvalitet poslovanja preduzeca i da krajnjem potrosacu isporuci proizvod vrhunskog kvaliteta.
Dakle potrebno je da na svakom nivou, kako pocetnom,kada se hrana prima i skladisti u silose,kako i u poslednjem, kada se roba vec plasira na trziste,bude sve organizovano i da svi akteri koji ucestvuju u tom procesu postupaju prema pravilima svog preduzeca,odnosno da svaka sluzba prihvata odgovornost za svoj deo posla u cilju poboljsanja poslovanja preduzeca.
Vrlo je bitna bliska saradnja svih sluzbi u preduzecu, kao i nadredjenih sa istim, kako ne bi doslo do propusta,koji kasnije mogu dovesti do gubitka profita i pozicije na trzistu koje ono ima.
Preduzece,,Silos-Jakovo,,posluje uspesno vec dugi niz godina,i ima za cilj da svoje poslovanje jos vise unapredi i tako postane lider u regionu.

ISTORIJAT DRUŠTVA ,,SILOS JAKOVO,,

DRUŠTVO,,SILOS JAKOVO,,ad.Beograd –Jakovo,počelo je sa radom oktobra meseca 1972.god.kao radna jedinica PKB Komerca u sastavu PKB-a.Izgradjen je sredstvima koja su na ime kredita odobrena PKB-u i krajem 80-ih godina je preduzeće potpuno isplatilo kredit za sopstvenu izgradnju.Preduzece se bavi skladištenjem i sušenjem pšenice,žita i soje.Dnevni kapaciteti su mu 1000 tona skladištenja pšenice dnevno,400-600 tona kukuruza,200-300 tona soje.
U svom sastavu preduzeće ima industrijski železnički kolosek za vagonski prijem i isporuku roba,sa dnevnim utovarom i do 1500 tona robe,kao i posebnu laboratoriju sa posebnom opremom za ispitivanje kvaliteta semena.
Preduzeće posluje pod puniom poslovnim imenom,,PREDUZEĆE ZA POLJOPRIVREDNE USLUGE ,,SILOS JAKOVO,,a.d BEOGRAD-JAKOVO.
Osnivači društva su akcionari  koji čine sastavni deo ovog preduzeća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese