Odlomak

KOMUNIKACIJA

1. Pojam komunikacije
Komunikacija obuhvata sposobnost slanja i primanja informacija i prenošenja i razumevanja tuđih misli, osećaja i stavova.

•    Ljudi kreiraju interne, mentalne mape realnosti bezirane na svom iskustvu.
•    One često predstavljaju ograničavajući faktor u komuniciranju.

 

 

 
2. Znacaj komunikacije
Uspeh pojedinca u životu zavisi od njegove sposobnosti da komunicira.

Posao će zahtevati od čoveka da:
•    piše email-ove,
•    koristi telefon i
•    bude efektivan u grupnim diskusijama i na timskim sastancima.

Na što je višem nivou osoba u organizacionoj hijerarhiji, više će vremena provoditi u formalnim i neformalnim komunikacijama.

 

 

 
3. Proces komuniciranja

Različito obrazovanje, iskustvo i lične potrebe utiču na:
•    sposobnost da se shvate poruke koje se primaju od drugih ljudi i
•    značenje koje se pridaju rečima ili izrazima lica.
Kako bi smo razumeli zasto se javljaju problemi u komuniciranju, potreban nam je model procesa komunikacije. Model je pojednostavljeni, simbolicki prikaz realnosti.
Proces komuniciranja zahteva najmanje dve osobe – pošiljaoca i primaoca poruke. Posiljalac inicira komunikaciju, on pokusava da prenese informaciju iznoseci cinjenice, ideje ili osecanja kreiranjem poruke prenoseci simbole(reci, gestikulacija, izarazi lica)

Elementi procesa komuniciranja
(Znacenje, poruka, kodiranje, kanal, dekodiranje, filtriranje, povratna veza)

Značenje
•    Značenje predstavlja misli , osećaje, verovanja i stavove osobe.
•    Kada šaljemo poruku nekoj drugoj osobi – bez obzira da li to radimo licem u lice, preko telefona ili pismeno – poruka ima ono značenje koje joj da primalac poruke.
•    Postaćemo bolji kominaktori ukoliko smo u stanju da konstruišemo poruku tako da izmami od drugih odgovor koji želimo

Poruka
•    Poruka obuhvata podatke koji se prenose i kodirane simbole (verbalno ili neverbalno) koji daju posebno značenje podacima
•    Pošiljalac se nada da ce poruka interpretirati željeno značenje .
•    Reči i neverbalni simboli samo po sebi nemaju nikakvo značenje. Značenje im daju pošiljalac, primalac i situacija odnosno kontekst.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari