Odlomak

UVOD

“Zbog budućnosti sanjaj kreativne snove. Postavi visoke i vredne ciljeve. Učini prvi odlučujući korak ka svom cilju. I šta onda? Onda učini još jedan korak, pa još jedan, još jedan,
Sve dok ne postigneš cilj, nerealizuješ ambiciju, ostvariš plan. Šta god da je potrebno, budi uporan. Koliko god da se obeshrabriš, istraj. Koliko god želeo da odustaneš, izdrži.”
J. Carlzon

Mi kao grupa mladih i odlučnih ljudi učimo kako da ostvarimo svoje ciljeve, bez obzira da li su oni poslovne, emotivne ili neke druge prirode, kako međusobno da komuniciramo na pravi način, motivišemo se međusobno i samostalno, da sve prepreke rešavamo zajedno, kao pravi tim i kao pravi ljudi. Organizovani na pravi način, uskladićemo se prema svojim sposobnostima, predlažući svoje inovativne ideje i vođeni sopstvenim aspiracijama da između ostalog, i ovaj zadatak rešimo sa punom posvećenošću i ozbiljnošću, kako bi se pripremili na neke, sutra, mnogo važnije zadatke koje nam život već uveliko priprema.

 

 

 

MENADZMENT I OSNOVNE AKTIVNOSTI MENADZMENTA
Menadžment predstavlja proces planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole koji uz odgovarajuća sredstva, kadrove i ostale elemente pravilnog funkcionisanja organizacije idu ka ostvarivanju postavljenih ciljeva.  Planiranje: menadžeri razmišljaju o ciljevima i aktivnostima, koje će doprineti njihovoj realizaciji, unapred. Organizovanje: menadžeri koordiniraju ljudske i materijalne resurse organizacije kako bi mogli ostvariti ciljeve. Vođenje: način na koji menadžeri usmeravaju i utiču na podređene članove organizacije, obezbeđujući obavljanje bitnih aktivnosti. To je komuniciranje i uspostavljanje odgovarajuće atmosfere.
Kontrola: indetifikuje i koriguje devijacije od planiranih ciljeva.
Nosilac aktivnosti menadzmenta je lider. Lider se opisuje kao čovek koji ima ideju i snagu da, bez prisile, utiče na druge da ostvaruju ciljeve preduzeća. On veruje u promene i inovacije i shvata značaj izazova i pretnji za funkcionisanje preduzeća. Za razliku od menadžera koji je oriijentisan na: znati kako (efikasnost), lider je orijentisan na: znati zašto i zašto ne efektivnost). Dok menadžer prihvata i održava, lider dovodi u pitanje i razvija. Menadžer rešava problem, a lider identifikuje problem koji treba rešiti. Takođe, za pokretanje i realizaciju aktivnosti preduzeća je osim lidera potrebno definisati i viziju preduzeća koja je početni input u strategijskom odlučivanju i koja insistira na prethodnom viđenju i zauzimanju stava prema budućnosti kao i njegovog artikulisanja za mobilisanje napora za izvesnije poslovanje preduzeća.  Viziju treba transformisati u misiju, na osnovu koje se određuju ciljevi, politika i strategije.
Misija mora biti kompatabilna sa okruženjem i aspiracijama glavnih stakeholdera (kupci, dobavljači, kreditori…), zatim mora biti realistična,distinktivna, da inspiriše i apeluje i da je podobna za formulisanje ciljeva i strategije. Vizija i misija moraju svoju prvu konkretizaciju da doživljavaju u formulisanju ciljeva preduzeća, koje će preduzeće ostvariti svojom poslovnom aktivnošću. Ciljevi moraju da imaju motivacionu snagu, da služe kao prava osnova za racionalno usmeravanje aktivnosti, da budu realni, da korenspodiraju sa sistemom vrednosti društva u kojem preduzeće ostvaruje svoju misiju.
Bitna je i politika preduzeća koja predstavlja plansku odluku kojom se preciziraju stavovi načela principi ili kriterijumi kojima se usmeravaju odlučivanje i akcije u poslovanju preduzeća.
Strategija je izbor pravaca, metoda i instrumenata za realizaciju misije i ciljeva preduzeća u datom privrednom ambijentu kako bi se kroz adekvatno uspostavljen odnos između okruženja i resursnih mogućnosti preduzeća, smanjio ili eliminisao gep između potencijalnih i faktičkih performansi u poslovanju preduzeća. Posle svega dolaze još i taktički planovi i na kraju sama akcija koja direkno vodi ostvarenju ciljeva preduzeća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese