Odlomak

Strategijski menadžment se sastoji od strategijske analize i implementacije strategije. Proces strategijske analize, sa svoje strane, ima dve faze: fazu formulisanja strategije i fazu vrednovanja strategije.
Formulisanje strategije podrazumeva analizu atraktivnosti grane kao i pozicije preduzeća, odnosno, pozicije njegovog konkretnog biznisa vis-a-vis konkurenata kako bi se utvrdili izvori konkurentske prednosti i njeno trajanje. Vrednovanje strategije podrazumeva procenu dodate vrednosti opcionih ili mogućih strategija.
Osnova za strategijsku analizu nalazi se u radovima M. Portera. Prema ovom pristupu, pri formulisanju strategije pojedinačnih biznisa stratezi vode računa o najmanje dva elementa: atraktivnost grane i relativna atraktivnost preduzeća, odnosno njegovog biznisa u odnosu na konkurente. Analizom prethodnih faktora treba utvrditi da li postoji tzv. „konkurentska prednost“.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari