Odlomak

Osobine hibridnog semena kukuruza dve ZP komercijalne kombinacije proizvedenog na dve lokacije
UVOD

Kukuruz (Zea mays) je značajna gajena žitarica poreklom iz Amerike. Široko raspostranjen, dosta se gaji u Južnoj Americi, Evropi i ostalim delovima sveta.
Kukuruz  vodi  poreklo  iz  forme  samoniklog  kukuruza  čiji  su praroditelji izumrli u dalekoj istoriji.Istorija gajenja kukuruza vrlo je duga i vezana je za narod Maja koji su ovu biljku koristili u ishrani pre više od 7000 godina.Najstariji nalazi klipova kukuruza pronađeni su u pećinama južnog Meksika. Španci  su kukuruz preneli u Evropu.

Kukuruz je donesen u Evropu nakon otkrića Amerike 1492. godine. Prvo se počeo gajiti u Španiji od 1525. godine, a otuda se proširio u Francusku, Italiju, jugoistočnu Evropu, Tursku, Afriku i dalje u Aziju, sve do Indije i Kine. U naše krajeve donesen je 1572. godine, po nekim autorima iz Turske ili iz Italije.

Kukuruz je kod nas već u 17. veku predstavljao značajnu odomaćenu gajenu vrstu. Iako prvi podaci govore o pojavi kukuruza na nekim našim područjima u 16. veku, ipak glavno širenje i veliki privredni značaj kukuruza kod nas biva tek u prvoj polovini 19. veka, a danas je jedan od najvažnijih useva u nas.

Kukuruz je zastupljen na svim kontinentima, ali ne podjednako. To je usev severne, srednje i južne Amerike. Mnogo se gaji u Aziji, a sve više u Africi. U Evropi je kukuruz jedna od najznačajnijih gajenih vrsta, posebno u podunavskom regionu (Srbija, Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Mađarska). Podunavske zemlje proizvode 10% kukuruza od celokupne svetske proizvodnje. Kukuruz se nije proširio na sever kao pšenica jer je to biljka južnijih krajeva, premda se zahvaljujući svojim polimorfizmu sve više širi i na sever (južna Engleska, severna Nemačka pa čak južni Sibir i južna Švedska).

Najpovoljniji rejon za gajenje kukuruza na severnoj polulopti je između 15° i 4° severne geografske širine (SAD, Meksiko, Indija, Kina, južni deo bivšeg SSSR-a, Jugoslavija, Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Mađarska i južni deo Francuske), Afrika (na liniji Senegal, Mali, Niger, Čad, Sudan na sever do obale Sredozemnog mora). Na južnoj polulopti, najpovoljniji rejon je između 21°i 35° južne geografske širine (u Africi je to linija Južna Rodezija,do krajnjih granica Afrike, a u južnoj Americi deo Brazila i Argentina).
Gajenje kukuruza van optimalnih rejona uslovljeno je gajenjem sorti ili hibrida sa kratkom i vrlo kratkom vegetacijom.

Kao  ratarska biljka  koja  je   bila  pogodna  za  ishranu domaćih životinja i ljudi, proizvodnja    kukuruza širila se prema Fracuskoj i Italiji,  pa dalje do  Indije.  U početku je bilo otpora prema novoj biljci, ali je sve veća poteba stanovištva za hranom i glad, naterala ljude da gaje kukuruz na većim površinama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Skripte

Jedan komentar na “Osobine hibridnog semena kukuruza dve ZP komercijalne kombinacije proizvedenog na dve lokacije”

Nikola Zdravkovic says:

Hvala vam puno…

Komentari