Odlomak

Tematska cjelina: Prirodni oblici kretanja
Tema: Hodanje i trčanje
Nastavna jedinica: Hodanje i trčanje sa dopunskim zadacima
Tip časa: Uvježbavanje

Cilj i zadaci časa
Biološki zadaci: – Razvijanje i jačanje mišića nogu;
– Zadovoljavanje osnovnih dječijih potreba za kretanjem i igrom;
– Razvijanje osjećeja za pravilno držanje tijela pri hodanju i trčanju;
Obrazovni zadaci: – Uvježbavanje hodanja i trčanja sa
dopunskim zadacima;
– Razvijanje koordinacije pokreta
– Razvijanje snalažljivosti, izdrživosti i brzine
Vaspitni zadaci: – Njegovanje takmičarskog duha
– Razvijanje opšte izdržljivosti, koncentracije i pravilnog kretnog reagovanja na dogovoreni znak

Nastavni oblici rada: Frontalni, rad u paru i rad u grupi

Nastavne metode: Metod razgovora, Metod demonstracije, Metod praktičnog vježbanja

Sprave i rekviziti: Pištaljka i marama
Nastavni objekat: Sala za fizičko vaspitanje

Artikulacija časa

1)Uvodni dio časa:
(3 -5 minuta) – elementarna igra „Hvatanje sa isključenjem“
2)Pripremni dio časa:
(7 – 10 minuta )
– pripremne vježbe – individualne i u paru
2)Glavni dio časa:
(25 – 30 minuta ) – hodanje i trčanje sa dopunskim zadacima
– elementarne igre „Laste na žici“ i „Kobac, kvočka i pilići“
3)Završni dio časa:
(3 – 5 minuta ) – elementarna igra „Mala Bilja kolo vodi“

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese