Odlomak

Pitanja i odgovori – Menadžment ljudskih resursa

1. Danas menadžment ljudskih resursa pojavljuje se kao organizacioni podsistem, kao jedna od važnijih poslovnih i razvojnih delatnosti organizacije.On domašajem svojih aktivnosti zalazi u sve ostale delove organizacije.Dakle, menadžment ljudskih resursa je disciplina koja se bavi proučavanjem svih aspekata zaposlenosti u organizaciji.Osnovno značenje menadžmenta ljudskih resursa odnosi se na prakse i politike, koje su potrebne da bi se izvršili menadžerski zadaci u vezi sa personalnim pitanjima, a naročito sa zapošljavanjem, obukom, procenom i nagrađivanjem zaposlenih i obezbeđivanjem bezbednog, etički prihvatljivog i pravednog okruženja za njih.Menadžment ljudskih resursa treba da se posmatra kao širok set aktivnosti, koji su usmereni na ostvarivanje ciljeva i politike preduzeća, kao i na jačanje motivacije i zadovoljstva zaposlenih.
2. Osnovni cilj menadžmenta ljudskih resursa je da zaposleni poistovete sa preduzećem.Pored toga što je cilj menadžmeta ljudskih resursa usmeren na ostvarivanje ciljeva organizacije, on ima specifične ciljeva kao sto su:
a) Poslovni i ekonomski ciljevi.Ekonomski cilj podrazumeva da menadžment ljudskih resursa teži ka tome da se vrate uložene investicije, odnosno da organizacija bude rentabilna i profitabilna.Poslovni cilj se odnosi na obezbeđivanje broja radnika, viskog kvaliteta, u pravo vreme, na pravom mestu i na pravi način.Poslovnim ciljem osigurava se maksimalan povrat uloženih investicija.
b) Socijalni ciljevi, što pdrazumeva zadovoljavanje potreba, očekivanja i interesa zaposlenih, poboljšanje položaja zaposlenih, upotrebu i razvoj individualnih mogućnosti, obezbeđenje zaposlenosti i podizanje kvaliteta života.
c) Ciljevi promena su omogućavanje zaposlenim da shvate i prate kvalitativne, kvantitativne i strukturne promene, te stvaranje i održavanje fleksibilnog potencijala zaposlenih.
Prema postavljenim ciljevima menadžment ljudskih resursa treba da prilagodi svoje aktivnosti, da ih vode kako bi ostvarili iste:
a) Društveni cilj: zakonske obaveze, kavlitet proizvoda i usluga, participativni odnosi
b) Preuzetnički cilj: planiranje ljudskih resursa, kvalitet proizvoda i usluga, pribavljanje ljudskih resursa, obrazovanje i razvoj zaposlenih, procena uspešnoisti zaposlenih, raspored i promocija zaposlenih, kontroling i izveštavanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Menadžment ljudskih resursa Dr Zoran Lukić
  • Školska godina: Dr Zoran Lukić
  • Skripte, Menadžment
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,   

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari