Odlomak

Filozofija je izraz opštih karakteristika našeg mišljenja njena će pravila određivati i naš odnos prema politici. Možda se može reći i obrnuto, da je mnoga filozofija smišljena i zato da obrazložimo i utemeljimo vlastite političke stavove. Platon je smatrao da postojeći oblici uređenja države koji su se nudili u Staroj Grčkoj (demokratija, oligarhija, aristokratija, monarhija i tiranija), nisu dobri.Filozofija je, prema tome, dužna da razmotri pojam države i pruži principe za njeno pravedno uređenje .
Platon se ovim pitanjem bavi u delima „Država“, „Zakoni“ i delimično u „Državniku“. Platon smatra da svako treba da radi svoj posao pošteno i da se razume u njega. Takođe smatra i da svako treba da dobije ono što mu pripada.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Filozofija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari