Odlomak

Porodica je mikro društvena zajednica, istorijski promenljivog oblika, za kojom svako dete oseća potrebu jer su ciljevi i zadaci koji se u njoj ostvaruju čvrsti temelji celokupnog njegovog života. Kao nenadoknadiva sredina, porodica je mesto u kome se dete manifestuje u svim svojim najintimnijim osobinama u kojima nalazi ljubav, toplinu i mir. Ona se vezuje za zadovoljavanje dečijih svakodnevnih egzistencijalnih potreba koje u svakodnevnom životu imaju individualnu i socijalnu konotaciju.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari