Odlomak

Sažetak
Kroz ovaj seminarski rad upoznat ćemo vas sa osnovnim dijelovima motora sa unutrašnjim sagorijevanjem odnosno SUS motorom. SUS motor je motor koji se sastoji od dvije osnovne grupe dijelova. To su: pokretni i nepokretni dijelovi. Ovim seminarskim radom detaljno je opisan posebno pokretni dio i svi elementi koji ga sačinjavaju te na koji način funkcioniraju, također opisani su i nepokretni dijelovi te koja je njihova uloga. Nakon što smo opisali sve dijelove SUS motora navest ćemo dva osnovna principa rada SUS motora te njihov rad. Nadam se da smo uspijeli barem malo približiti ono što čini svako vozilo kojim se obavlja prometovanje.
Summary
Through this research, we will introduce you to the basic parts of the internal combustion engine or combustion engine. IC engine is a petrol engine, which consists of two basic parts. There are: moving and stationary parts. This research is described in detail especially moving part and all the elements that constitute it and how to operate, stationary parts are also described Having outlined all parts of internal combustion engines we will list two basic principles of internal combustion engines and their work. I hope we managed to get to know you a little bit more with the basic parts of engine.
Uvod

U današnje doba tehnologija je sve neobhodnija i jako je potrebna u našim životima da bismo mogli da izvršavamo osnovne obaveze i funkcije u našem svakodnevnom životu. Da bismo mogli da izvršavamo te obaveze potrebni su nam odeređeni uređaji koji su u većini slučajeva pogonjeni motorom.
To sve možemo da vidimo i primjetimo na vozilima koja služe za transport ljudi i tereta. Vozilo možemo definisati kao veoma složenu mašinu ili mašinski sistem, sposoban da se kreće samostalno ili uz pomoć neke druge mašine. Postoje različite vrste vozila odnosno njihovih konstrukcija koje nam služe za obavljanje naših obaveza. Međutim ono što sa sigurnošću možemo reći jeste da su ta vozila većinom pokretana od strane motora, odnosno imaju svoj izvor energije i nisu zavisna od spoljnih energetskih polja. Motor je stroj koji preobražava bilo koji vid energije u mehaničku energiju.
Što se tiče našeg seminarskog rada mi smo se fokusirali na same dijelove motora koji su pokretni i nepokretni te omogućuju samu izvedbu rada motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Ono što možemo reći za motor sa unutrašnjim sagorijevanjem jeste da se bitno razlikuje od dizel motora. Oni spadaju u grupu toplotnih motora, jer se toplotna energija koja je sadržana u gorivu posredstvom sagorijavanja pretvara u potencijalnu. Dakle počeli smo od samog definisanja motora te glavnih dijelova istog. Zatim smo detaljnije definisali pokretne dijelove motora, nakon toga nepokretne te samo predstavili sam ciklus rada četverotaknog Otto motora u teoretskom smislu te u stvarnom smislu odnosno u praksi gdje se oni bitno razlikuju.
1. Definisanje motora sa unutrašnjim sagorijevanjem

Cestovna vozila slično kao i ostale vrste vozila kao što su šinska i zračna vozila ne mogu obavljati svoju funkciju bez motora koji predstavlja glavni dio vozila. Kod ovog motora sa unutrašnjim sagorijevanjem se sagorijevanje goriva odvija u unurašnjoj komori. Toplotna se energija goriva kroz process sagorijevanja u cilindru motora prvo pretvara u toplotnu energiju, a potom se ona pretvara u mehanički rad koji se manifestuje kretanjem klipa unutar cilindra. Što se tiče prvog SUS motora napravio ga je Etienne Lenoir. Pojam motor sa unutrašnjim sagorijevanjem se odnosi na SUS motore kod kojih se process sagorijevanja obavlja u prekidima. Pored SUS motora postoje i motori kod kojih se process sagorijevanja obavlja kontinuirano i takvi motori su plinske turbine mlazni motori itd. Što se tiče SUS motora oni služe za pogon automobila, građevinskih, poljoprivrednih i prenosnih mašina te najveći broj vozila. Najveća prednost ovih izvora energije je relativno dobar omjer težina- snaga motora. Općenito koristeći fosilna goriva, ovi motori su našli široku primjenu kod gotovo svih vozila (automobili, kamioni, motocikli, brodovi I neki tipovi aviona I lokomotiva).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari