Odlomak

Porodica je osnovna ćelija društva i stub svake društvene zajednice. To je najmanja društvena zajednica koja se neprekidno menja u skladu sa interakcijom sociokulturalnih i bioloških fenomena. U okviru porodice članovi variraju po polu, starosti, rodbinskim vezama, obrazovanju itd. Porodica je primarna socijalna jedinica i primarna jedinica medicinske i zdravstvene zaštite.
Porodica kao institucija predstavlja osnovnu socijalnu kategoriju. Uticaji u stanju zdravlja su zdravi odnosi u porodici (zdravi stilovi života) i konflikti, rigidne komunikacije (nepovoljno zdravstveno ponašanje).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Socijalna medicina -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Farmacija
  • Srbija,  Beograd,  Visoka medicinska škola strukovnih studija 'Milutin Milanković u Beogradu  

Više u Farmacija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari