Odlomak

Porodica je istorijska kategorija, nastala kao rezultat razvoja čoveka i društva i tokom razvoja od nastanka do danas menjala je svoj oblik, funkcije i značaj u društvu. „Porodica je primarna društvena zajednica bio – socijalnog karaktera, koja istorijski menja svoje oblike i funkcije, ali u osnovi nastaje kao društveno sankcionisana veza između muškarca i žene i njihove rođene ili adaoptirane dece i predstavlja osnov kako socijalnog formiranja ličnosti, tako i razvitak njegovih personalnih karakteristika.“ Porodica spada u primarnu društvenu grupu i predstavlja značajan segment društvene strukture.

Po Hegelu porodica se ispoljava u liku neposrednog pojma – braku, spoljašnjem okruženju, vlasništvu i dobru i vapitanju dece. Ljudska porodica se može definisati kao jedna istitucionalizovana bio-soicijalna grupa sastavljena od roditelja od koje su najmanje dvoje oženjeni i dece. Proširenu porodicu sačinjava porodično jezgro sa bližim i daljim srodnicima u porodičnu grupu koja stanuje zajedno i živi kao jedna celina. U društvenoj teoriji definicije porodice su naprotiv, česte i mnogobrojne, ali pravni pisci najčešće određuju porodicu deskriptivno (nabrajanjem članova iz kojih se porodica sastoji) ili operacionalno (nabrajanjem onih funkcija koje porodica uobičajeno vrši). Kako takve definicije ne omogućavaju da se razlikuje ono što je suštinsko i univerzalno u porodici od onoga što se menja pod uticajem društveno-istorijskih promena, elementi na osnovu kojih je moguće odrediti univerzalne karakteristike porodice kao svojevrsne društvene grupe potiču, zapravo, iz socioloških disciplina.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese