Odlomak

Krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina shvaćeno je da bi se istraživanjem potreba i želja potrošača mogao ostvariti veći profit.Danas je ponašanje kupaca primarni fokus svake marketing aktivnosti preduzeća kako bi se što uspešnije zadovoljile njihove potrebe i želje.Istraživanje ponašanja potrošača je od velikog značaja za marketing eksperte, vladine organizacije i institucije,predstavnike društvenih nauka kao i za same potrošače,jer se tako prikupljaju informacije o njihovim željama i potrebama i sa njima se usklađuje proizvodni program i asortiman,kako bi se povećala prodaja i profit.Istraživanje potrošača različitim tehnikama,dolazi se do saznanja koji unutrašnji i spoljašnji faktori utiču na potrošačke odluke.Ponašanje potrošača se definiše kao ponašanje koje potrošači pokazuju u traženju,kupovini,korišćenju,procenjivanju i raspolaganju proizvodima i uslugama za koje očekuju da će zadovoljiti njihove potrebe.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese