Odlomak

Skoro polovina smrtno stradalih u saobraćajnim
nezgodama širom sveta čine ranjivi učesnici u saobraćaju (WHO, 2009). Pešaci i biciklisti pripadaju grupi ranjivih učesnika u saobraćaju i posebno su ugroženi
zbog svoje telesne nezaštićenosti. Ako se uporede nerazvijene i razvijene zemlje, podaci pokazuju da oko
65% smrtnog stradanja u saobraćaju čine putnici unutar vozila kod razvijenih zemalja, dok je kod nerazvijenih zemalja to suprotno i oko 70% svih smrtno
stradalih u saobraćajnim nezgodama čine upravo ranjivi učesnici u saobraćaju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 9 stranica
  • Drumski saobracaj Dr Marko Protic
  • Školska godina: Dr Marko Protic
  • Skripte, Saobraćaj
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Saobraćajni fakultet  

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari