Odlomak

UVOD

Danas se poslovno ponašanje sve više smatra uslovom za uspeh u poslu. Poslovno ponašanje nije važno samo za menadžere, nego iza sve radnike, a posebno one koji rade u delatnosti usluga. Za uspešno obavljanje poslova, ponašanje zaposlenih nije ništa manje važno od znanja i sposobnosti. To se posebno odnosi na uslužne organizacije. Usluga uvek znači interakciju iz koje proizlazi emotivna reakcija korisnika koja može biti (i obično jeste) presudna za odluku korisnika pri izboru davaoca usluge. Ponašanje izražava naš odnos prema poslu, preduzeću, kao i prema korisniku usluga. Svojim ponašanjem šaljemo okolini određene poruke, koje jasnije govore od bilo kakve reči.
Danas se od zaposlenih zahteva veliki stepen fleksibilnosti. Svet u kojem živimo izuzetno je dinamičan. Tržišna privreda zahteva stalno prilagođavanje novim uslovima i zahtevima u okruženja, što znači i stalno prilagođavanje zaposlenih i njihovih potencijala novim zahtevima i formama rada. Odavno je shvaćeno da konkurentska prednost nekog preduzeća nije u finansijskim ili tehničkim, nego prvenstveno u ljudskim potencijalima. Ljudi s lošim navikama i ponašanjem mogu biti velika prepreka razvoju i postizanju boljih rezultata, ukoliko ne mogu shvatiti promene i nisu im se spremni prilagođavati. Lepo ponašanje nije svrha sama sebi, ono ima daleko veći značaj jer ponašanje menadžera, radnika i preduzeća u celini snažno utiče naugled i poslovnu izvrsnost.

 

 
POSLOVNO PONAŠANJE

Lepo ponašanje najmanja je investicija koju možete uložiti u posao: ništa ne košta, a donosi puno. U savremenom preduzetništvu i u poslovnom svetu ugled preduzeća i osobe postaju sve značajniji faktor uspeha, a on se, između ostaloga gradi i na temeljima dobrog poslovnog ophođenja i ponašanja. Poslovno ponašanje proizlazi prvenstveno iz radne uloge i zahteva poslova koje obavljamo, što znači da poslovi koje obavljamo zahtevaju ne samo određena znanja i sposobnosti, nego i ponašanje. Svako pravilo u privatnom ponašanju ima svoj direktan ekvivalent u poslovnom ponašanju. Shvatajući značaj ponašanja zaposlenih za uspeh, danas mnoga preduzeća u svetu nastoje standardizovati ponašanje svojih zaposlenih. Preduzeća na ovaj način nastoje zaposlene upoznati i obvezati na poželjno ponašanje, zatim unificirati različite navike i ponašanje te ne prepustiti isto slučaju i pojedinačnoj proceni.

Tri su načina kako to postići:
1)    Lično ponašanje stavite na prvo, a osećanja i stavove na drugo mesto
2)    Postavite sebi konkretne ciljeve i propisane standard
3)    Prisilite se na ponašanje na odgovarajući naćin sve dok to ponašanje ne usvojite

Izgradnjom poslovnog kodeksa definiše se međusobno ponašanje pojedinca i organizacije,s ciljem:

  •     izgradnje efikasnog timskog rada
  •     uspostave dobrih poslovnih odnosa i dugoročne saradnje
  •     unapređenja poslovnih procesa i ljudskih potencijala
  •     ostvarivanja poslovnih ciljeva i poslovne izvrsnosti

Poslovno ponašanje izražavamo načinom ophođenja, kako se obraćamo ljudima u komunikaciji, kako izgledamo, kako se odnosimo prema kolegama, strankama, korisnicima naših usluga i ostaloj populaciji. Svojim ponašanjem izražavamo ličnost, ali i deo preduzeća (organizacije) u kojem radimo. Po nama i našem ponašanju ljudi najčešće zaključuju o našem preduzeću. Zato naše ponašanje na poslu nije nebitna stvar, nego interes organizacije u kojoj radimo. Na taj se način naše sposobnosti razvijaju i poboljšavaju, a izlaganje stresu se smanjuje. Sve nas to čini popularnijim, sretnijim i uspešnijim. Za razliku od pravila lepog poslovnog ponašanja, koja su neobvezna, ali daju sliku onama kao ličnosti i predstavniku našeg preduzeća, pravila kod službenih kontakata, kontakata sa strancima, te svečanih priredbi i prigoda, odvijaju se prema utvrđenom redu i predstavljaju dugogodišnju tradiciju. Ova pravila predstavljaju sastavni deo diplomatskog protokola. Mnogi privredni i kulturni kontakti, nisu isključivo u domenu profesionalnih diplomatskih službi te je potrebno poznavati i neka osnovna pravila ovog protokola. Nepoznavanje toga internacionalnog kodeksa poslovnih kontakata može svakog dovesti u neugodan položaj.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari