Odlomak

Zaštita nerođenog života, kako onog nastalog in vivo, prirodnim
začećem, tako i onog nastalog in vitro, posredstvom metode vantelesne
oplodnje, odavno je predmet interesovanja u oblasti pravne nauke i prakse.
Usled ubrzanog razvoj biomedicinske tehnologije sve više upoznajemo faktore
rizika koji mogu prouzrokovati fizičke i psihološke posledice po dete kao
što su na primer ozbiljna genetska oboljenja ili zarazne bolesti koje majka,
preko svoga krvotoka, prenese na dete već u trenutku začeća. Pošto se ovi
vidovi rizika mogu sprečiti samo pre začeća deteta, jedini način da se spreče
eventualna oštećenja jeste da se interesi deteta uzmu u obzir pre njegovog
začeća. Zato je cilj ovog rada utvrditi kakav status ima još nezačeti čovek,
nondum conceptus.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari