Odlomak

UVOD
Seminarski rad na temu «Preduzetničke strategije i taktike» izabrao sam iz razloga što smatram da bez kvalitetne preduzetničke strategije preduzeća nema ni kvalitetnog preduzeća, a ni uspeha. Rad se sastoji od deset poglavlja.
U prvom poglavlju su obrađeni pojmovi i definicije vizije,misije,politike i strategije.
Drugo i treće poglavlje obuhvataju glavne vrste i oblike  strategija, gde sam obratila pažnju na sledeće strategije:

  •     strategija razvitka
  •     strategija preduzeća
  •     strategija proizvođača
  •     strategija maloprodaje
  •     strategija «Ko će brže, ko će više»
  •     strategija «Udri tamo gde ih nema»
  •     strategija tržišnih niša
  •     strategija promena vrednosti i obeležja
  •     strategija promocije menadžmenta

U četvrtom poglavlju su obrađene napadačke strategije, te njihova upotreba.
Peto poglavlje čine tri generička pristupa izboru strategije koju želimo upotrijebiti.
U šestom i sedmom poglavlju govorim o tome šta se dešava kada nemamo strateškog planiranja i zašto baš odabrati strateško planiranje u preduzeću.
Osmo poglavlje govori o ulozi preduzetnika u strateškom planiranju, te o preduzetniku u ulozi menadžera i njegove funkcije i  na to koja je uloga preduzetnika u odabiru strategije, gde sam obratila pažnju na formulu 3K, koju sam takođe prikazala i šematski.
Deveto poglavlje sadrži strateške tehnike i alate.
Deseto poglavlje govori o taktikama kako provesti preduzetničko-menadžersku strategiju, kako strategiju implementirati te kontrolisati, te o njenoj evaluaciji.

Ovaj seminarskii rad sadrži još uvod i zaključak u kojim sam izneo kratku sintezu seminarskog rada.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari