Odlomak

PREDUZETNIŠTVO I PREDUZETNIČKA EKONOMIJA- SKRIPTA
Uticaj globalizacije na tržište i na poslovanje preduzećaProcesom globalizacije dolazi do integracije zemalja, ruše se barijere, granice, uspostavljaja slobodan protok robe, kapitala i ljudi. Dolazi do povećanja tržišta, a time se povećava i konkurencija. Tržište se brzo mijenja. Komunikacija i transport su brži i bolji.kapital se seli na tržišta gdje su manje intervencije države i gdje je jeftinija radna snaga. Padom komunističkih i socijalističkih režima dolazi do privatizacije. Da bi se izbjegle prijetnje i /ili iskoristile prilike, preduzeća moraju izabrati transformacije koje će postati jači konkurenti. Tipične metode transformacije su: reinženjering, restruktuiranje, program kvaliteta, integracija, akvizicija, promjene kulture i druge strateške promjene. Globalizacija svjetske ekonomije stvara više profita ali i više prijetnje kako za postojeće tako i za potencijalne učesnike u grani.,te prisiljava preduzeća da prave dramatične strateške preokrete u pravcu poboljšanja svojih performansi, s ciljem konkurentnosti i opstanka Globalizaciju pokreće širok i moćan skup snaga povezanih sa tehnološkim promjenama, međusobnim ekonomskim integracijama, kolaps komunizma u svjetskim razmjerama i sl.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese