Odlomak

Priprema za usmerenu aktivnost iz Razvoja govora

I Pristup glasu

1.     Psihološka, intelektualna i jezička priprema

II Obrada glasa

1.    Izdvajanje glasa

2.    Isticanje jedinice aktivnosti

3.    Uočavanje glasa u raznim rečima

4.    Vežbanje izgovaranja glasa (artikulacija)

5.    Povezivanje s glasovima u prirodi

III Obrada slova

1.    Pokazivanje i učenje novog slova

2.    Fonografička vežba

3.    Uočavanje slova u raznim rečima

4.    Upoređivanje s drugim slovima

5.    Samostalni rad na oblikovanju slova

IV Čitanje

1.    Ščitavanje novog slova (dodavanjem i oduzimanjem slova, zamenjivanjem slova)

V Samostalni i stvaralački rad

1.    Sastavljanje reči od zadatih slova

2.    Sastavljanje rečenica od zadatih reči

3.    Tehnički radovi i crtanje

Deca sede u polukrugu. Čitam deci priču „Mačka“ koju je napisao Dušan Radović.(prilog br.1) . Književni tekst čitam izražajno, vodim računa o znaovima interpuncije. Vodim računa o tempu, čitam jasno i glasno. U delovima onomatopeje, vodim računa o boji glasa, trudim se da oponašam glas kako treba, da bi deca shvatila o kojoj životinji je reč. Nakon pročitane pesme, pravim pauzu u trajanju od 10 sekundi. Nakon pročitane priče, postavljam deci sledeća pitanja:
Ko se pominje na početku priče?
A zašto je i som tu?
(Koristim pitanje iz pesmice , želim da proverim  da li su deca shvatila zašto je som uljez.) Porazgovaraćemo o tome.
•    Koje životinje se pominju u pesmi?
(ovim pitanjem želim da vidim da li su deca prepoznala kravu i kozu)
•    Šta je som? Koja je to životinja?
•    A kako nazivamo jednim imenom mačku,kozu i kravu? Kakve su to životinje?
•    Da li ste vi nekada videli medveda?
•    Kako som izgleda?
•    Šta je mačka malom mačetu?
•    Na koje slovo počinje reč mama?
•    Kako se vi mazite sa vašom mamom?
•    Kako se zove vaš kučni ljubimac?
•    Kako njega pazite?
•    Da li ste nekada videli kravu?
•    Šta nam ona daje?
•    A ko je tele?
    A ko je jare?
(Ovim pitanjima navodim decu da mi kažu što više reči koje su zasićene glasom F.)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari