Odlomak

1. Uvod

Proces tranzicije u Srbiji duboko je zašao u svoju drugu deceniju. Tranzicija podrazumeva raskid sa nekadašnjim obrascem privreñivanja i njemu primerenim instituacionalnim ambijentom, odnosno prelazak iz jednog oblika ekonomskog i društvenog sistema (netržišnog ili nedovoljno tržišnog i totalitarnog, odnosno populističkog) u drugi, sasvim drugačiji sistem (tržišni i demokratski). U ovom radu akcenat je stavljen na proces privatizacije kao centralno pitanje, ili kako sam naslov rada kaže osnovno uporište tranzicije. Privatizacija je osnovno uporište tranzicije, jer je prvi uslov za reafirmaciju tržišne privrede.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari