Odlomak

 

Upravljanje je planiranje, organizacija, motivisanje i kontrola određenih aktivnosti sa ciljem ostvarivanja zadatog kompanijskog cilja. Upravljanjem se obuhvataju i ljudi u radnom procesu i svi njegovi sastavni delovi. Rukovođenje je usmeravanje ponašanja svih zaposlenih ka dostizanju definisanih ciljeva.
Vođenje je definisano kao sposobnost neke osobe da utiče na druge ljude tako da oni sarađuju i doprinose ostvarivanju ciljeva organizacije. Menadžer mora da razume ljudsko ponašanje i mora biti u stanju da ostvari komunikaciju, da motiviše i vodi druge kako bi se ostvarili ciljevi organizacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari