Odlomak

I    UVOD

Produktivnost je jedan od tri osnovna ekonomska principa, uz ekonomičnost i rentabilnost, koji traži ostvarivanje određene vrijednosti proizvodnje sa minimalnim utrošcima radne snage.
Kao što vidimo, produktivnost rada je veoma značajan pokazatelj uspješnosti poslovanja nekog preduzeća i kao takav je predmet konstantnog praćenja i pronalaženja načina za unapređivanje.
Kroz ovaj seminarski rad ćemo pokušati dati pregled principa produktivnosti, fektora koji direktno utiču na nivo produktivnosti u nekom preduzeću, načine izražavanja sa konkretnim primjerima i na kraju, mjere koje preduezću stoje na raspolaganju kako bi produktivnost podigli na odgovarajući nivo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

2 replies on “Produktivnost rada”

Dejan 97 says:

ok

Dejan 97 says:

dobar.

Komentari

Click to access the login or register cheese