Odlomak

1. UVOD

U ovom seminarskom radu ćemo nešto reći o programskom jeziku Java, kompaktnom, objektno baziranom skriptnom jeziku, razvijenom u firmi Netscape.
Bitno je napomenuti da se Java ubacuje ili uključuje direktno u HTML. Mocha, LiveScript,  JScript, ECMAScript, sve su to imena jednog od najpoznatijeg svjetskog programskog jezika, Jave. Važno je reći da svatko može koristiti Javu bez kupovine licence .
U seminarskom radu će biti riječi o objektima u navigatoru, raznim izrazima te nešto o varijablama. Spomenut ćemo i te kako korisne alerte te petlje while loop i for loop. Imajući u vidu raspostranjenost predmetne teme kao i korisnu upotrebu iste u najkraćim crtama ćemo prezentovati najbitnije detalje kroz ovaj rad. Za kraj ćemo nešto malo reći o arraysima, skupu podataka u jednoj varijabli. Nadamo se da ćemo dobro obraditi zadanu temu i uspješno je prezentirati.

 

 
2. ŠTA JE JAVA?

Činjenica koja nam otežava jednostavno definiranje ovog pojma je ta da je Java u biti puno različitih stvari.Osim toga, pravi potencijal Jave u mnogome ovisi o kojoj Javi u biti govorimo.
Za Javu danas možemo reći da je :

•    specifikacija programskog jezika i standardni zbir klasa
•    implementacija navedenog programskog jezika i njegovih pratećih datoteka (libraries) u okolici prevođenja i izvođenja (compile and run time enviroment) za izradu i izvršavanje aplikacija
•    implementacija navedenog programskog jezika kao podskup ugrađenog koda u HTML stranicama (applet)
•    implementacija navedenog programskog jezika kao dodatak animaciji i interakciji kod 3D objekata i scena (VRML 2.0)

Možemo tvrditi da svaku od danih podstavaka prezentira drugačija implementacija Jave. Svaka od njih ima svojih prednosti kao i ograničenja. Važno je u ovom trenu razumjeti iako Java programski jezik podržava neke vrste manifestacija, to ne znači da će pojedina manifestacija biti dopuštena ili čak moguća u svim implementacijama. Gledano s praktične strane, performansa i sigurnost nam ograničavaju što danas možemo napraviti unutar Java programskog okruženja .

 

 
2.1 THE JAVA VIRTUAL MACHINE – JVM

Projektanti Jave su se odlučili na korištenje kombinacije kompilacije i interpretiranja. Programi pisani u Javi se prevode u strojni jezik, ali u strojni jezik računala koje zapravo ne postoji. Ovo takozvano prividno (virtual) računalo se zove “Java Virtual Machine”.
Strojni jezik za Java Virtual Machine se zove Java bytecode.Nema razloga zbog kojega Java bajt kod ne bi mogao biti korišten kao strojni jezik i nekog stvarnog računala, osim ovog prividnog. Zapravo, Sun Mycrosystems, začetnik Jave, razvio je CPU-ove koji izvršavaju Java bajt kod kao svoj strojni jezik. Ipak, jedna od glavnih prednosti Jave je da zapravo može biti korištena na bilo kojem računalu.
Sve što je na tom računalu potrebno je interpreter za Java bajt kod. Takav interpreter oponaša Java virtual machine na isti način kao što prividno računalo oponaša osobno računalo.
Naravno, Java interpreter je potreban za svaku vrstu računala, ali nakon što računalo dobije Java bajt kod interpreter, može izvršavati bilo koji Java bajt kod program. A isti taj Java bajt kod program može biti izvršen na bilo kojem računalu koje ima takav interpreter. Ovo je jedna od glavnih osobina Jave: isti kompilirani program se može izvršavati na više različitih vrsta računala .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari