Odlomak

1. Uvod
1.1 Cilj seminarskog rada
Seminarski rad iz predmeta »Računarske mreže« obuhvata :

• opšte informacije iz informacionih tehnologija

• strukturne informacije analizirane organizacije

• konkretizaciju računarske mreže

• studiju slučaja izrade Internet prezentacije

• iskustvena zapažanja u implementaciji predloženih rešenja

Za realizaciju ovog seminarskog rada, odabrao sam studiju slučaja računarske mreže Privredne komore Vojvodine (PKV – u daljem tekstu, op.a.). To je organizacija u kojoj sam zaposlen, na radnom mestu samostalnog stručnog saradnika u Informacionom Centru.
U definisanju problema, primenjenog rešenja, kao i njegovoj realizaciji sam direktno učestvovao, kao administrator razvojnog tima sistema.
Odabrali smo vrlo savremeno rešenje. Primenjene tehnologije su, još uvek poznate, većinom samo u krugu informatičara. Smatram de je ovaj uspešno realizovani projekat spreman za javno publikovanje informacionog rešenja računarske mreže i putem ovog seminarskog rada.

 

 

 

1.2 Informacione tehnologije
Informacione tehnologije, kao pojam, imaju dva značenja. U najširem smislu, termin
“informacione tehnologije” se koristi da bi se izrazile aktivnosti vezane za poslovnu primenu računara. Na univerzitetima, on se koristi za akademske studijske programe koji pripremaju studente u skladu sa tehnološkim zahtevima preduzeća, vlade, zdravstva, škola i drugih organizacija.
Informacione tehnologije (IT), kao disciplina, daje veći naglasak na tehnologiju, nego na informaciju (kao u slučaju informacionih sistema). IT je nova disciplina koja se vrlo brzo razvija kao rezultat zahteva iz prakse, tj. potreba preduzeća i drugih organizacija.
Danas, organizacije bilo koje vrste zavise od informacionih tehnologija, jer oni koriste odgovarajuće sisteme sa IT. Ovi sistemi moraju da rade u skladu sa potrebama, da budu sigurne, da mogu da se usavršavaju, održavaju i, ako treba, da se zamene drugim. Svi u jednoj organizaciji zahtevaju podršku inženjera za IT, jer oni razumeju računarske sisteme i njihove programe. IT stručnjaci su usresredjeni da rešavaju bilo koji problem vezan sa računarima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese