Odlomak

UVOD

Izdržljivost kao motorička sposobnost pod uticajem je mnogih sistema organa i zahteva složenu adaptaciju organizma kako bi se vežbe i aktivnosti ovoga karaktera mogle izvršiti na efikasniji način. Svaki element na poseban, složen način deluje kroz niz mehanizama i teško je izdvojiti jednu funkciju zasebno. Prisutan je velik broj međusobnih veza, puno nivoa regulacije u ekspresiji i neophodno je posmatrati celokupan proces interakcije svih faktora od genetskog koda do same ekpresije. Molekularna biologija i kompleksni projekti izučavanja i mapiranja genetske osnove čoveka su postavili paradigmu na osnovu koje naučne discipline postavljaju nove pravce istraživanja i utvrđivanja činjenica. Sportska nauka, treneri, sportisti, moraju postati svesni ovih pravaca i gledišta kako bi na vreme postavili kurs kojim će se njihovo profesionalno ophođenje kretati. U savremenom sportu je izrazito bitno, te tako i u modernoj košarci.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari

Click to access the login or register cheese