Odlomak

1. UVOD

Reumatska groznica (RG) je sistemsko oboljenje koje karakterišu nesupurativne zapaljenske lezije na srcu, zglobovima, potkožnom tkivu i centralnom nervnom sistemu. U svom klasičnom obliku to je akutno, febrilno i najčešće samoizlečivo oboljenje. Ipak može doći do hroničnog progredijentnog oboljenja srčanih valvula (zalisaka), što dovodi do teške insuficijencije srca, potpune nesposobnosti i do smrti više godina nakon akutne epizode bolesti. Manifestacije RG su krajnje varijabilne: u osnovi, ona je klinički sindrom za koji nije razvijen nikakav specifični dijagnostički test. Svakom napadu RG, i primarnom i recidivnom, bezuslovno prethodi akutna infekcija ždrela izazvana betahemolitičnim streptokokom grupe A (BHSA). U osoba koje su preležale RG pri ponovnoj BHSA -infekciji ždrela često dolazi do recidiva RG. Kao RG dijagnostikujemo samo akutna oboljenja koja ispunjavaju revidirane Džonsove (Jones) kriterijume.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari