Odlomak

Uvod

Elektronsko poslovanje predstavlja koncept pod kojim se podrazumeva svaka vrsta razmene poslovnih transakcija, u kojoj strane učestvuju elektronskim putem, preko računarskih mreza, umesto razmene klasičnih dokumenta ili direktnih fizičkih kontakta.

U ranom periodu elktronske obrade podataka njena organizacija je predstavljala indentičan oblik ručne obrade podataka i samim tim nije bilo značajne prednosti. Prve primene mreža, omogućile su direktan unos podataka i direktnu distribuciju informacija, što je dalo novu vrednost obradi podataka. Tek sa pojavom informacionog sistema između organizacija, koju donosi elektronsko poslovanje, omogućena je saradnja sa subjektima u svim razvijenim zemaljama sveta i to izuzetno brzo precizno i jeftino.

Primena iterneta koji u organizaciji donosi i druge sadržaje dovela je do stvaranja potpuno novog poslovnog ambijenta.

Ekspanzija u primeni interneta afirmisala je i klasu informacionih tehnologija koje čine infrastrukturu elektronskog poslovanja. Ovakav trend promena u poslovanju ima za posledicu da se klasično poslovanje ubrzano seli na elektronsku infrastrukturu. Slobodno se moze reci da je početak ovog veka obeležen ekspanzijom u primeni novih informacionih tehnologija, sto je u potpunosti izmenilo svet, o nacinu komuniciranja poslovanja trgovanja obrazovanja i zivota uopšte.

 

 
Rizici pri elektronskom poslovanju

Svaka tehnologija pa i informaciona ima svoje pozitivne ali i negativne karakteristike. Činjenice o ekspanziji primene nove informacione tehnologije ukuazuju da su nesporne njene pozitivne osobine. Ali sta je sa njenim negativnim osobinama manifestovanim kroz rizike njene primene?

Novac se moze efikasno primenjivati i sluziti ako ima poverenje javnosti. Do sada povernje javnosti u novac je bilo povezano sa samom formom novca, ili bazirano na autoritet koji garantuje za konkretnu valutu.

Kod digitalnog novca, koji predstavlja potpuno dematerijalizovanu formu novca focus poverenja premešta se sa novca ka takvog na entitete koji ga kreiraju i tehnologiju kojom se vrši kreiranje i transfer digitalnog novca.

Ljudi izbegavaju upotrebu elktronskog novca ako nemaju poverenje u računare i informacione sisteme kojima kruži takav novac. Jedan od osnovnih razloga za nepoverenje od strane kupaca je prikupljanje ličnih podataka u procesu elektronske trgovine. Većina potrošača zabrinuta je zbog moguće zloupotrebe i kompromitovanja njihove privatnosti na internetu. Ovi strahovi su opravdani.

Elektronsko poslovanje kao posledica implementacije nove informacione tehnologije sačinjava i brojne rizike. S’ obzirom na brzinu promena u oblasti informacione tehnologije teško je sačiniti konačan spisak pomenutih rizika. Na primer Bazelski komitet je specifične rizike u elektronskom poslovanju banaka klasifikovao u osam kategorija rizika :

1.    Kreditni
2.    Trzišni
3.    Kamatni
4.    Operativni
5.    Pravni
6.    Regulacioni
7.    Rizik zemlje
8.    Kao i rizik likvidnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese