Odlomak

UVOD
Stalne promjene u društvu zahtijevaju i stalno učenje. Kako bi stalno učili potrebno i stalno ulaganje u obrazovanje.
Cilj ovog rada je istaknuti važnosti društva znanja kao i njegove rizike. Obrazovanje se smatra stupom sigurnosti u suvremenom društvu s kojim možemo prepoznati pouzdanost dobara i usluga kao i rizike komunikacijskih tehnologija. Znanje određuju kvalitetu ljudskih resursa te se danas sve više naglašava njihova važnost za razvoj društva. Nestabilnost i nesigurnost izazovi su s kojima se društvo znanja treba suočiti kao i važnosti prepoznavanja rizika te obrazovanja civilnog društva. Možemo reći da je jako teško usmjeriti se na samo jedan dio učenja, iz razloga što svakim danom imamo sve širi raspon znanja koji se stavlja pred nas. Tako pojava novih znanja dovodi do rizika u obrazovanju, pa i ljudske sigurnosti.
Na samom kraju osvrnut ćemo se na profesionalnu odgovornost u obrazovanju.
1. DRUŠTVO ZNANJA I RADA
Društvo znanja možemo objasniti kako razdoblje borbe da svijet rada prestane biti „carstvo nužnosti“, te da društvo rada postane društvo slobodnog vremena. Transformacijom društva rada u društvu bez rada dolazi do smanjenja radnog vijeka. Rad prestaje biti sredstvo kontrole, a kapital se pojavljuje u svojoj samostalnosti i neovisnosti o radu. Tako društvo znanja postaje učinkovit nasljednik društvu rada. Pa dolazimo do pitanja što diferencira društvo znanja u društvu rada.
Konkurentska predanost tvrtki ne temelji se na trenutačnoj poziciji na tržištu, već na uključivanju znanja u sve aktivnosti tvrtke. Takve konkurentske predanosti uključuju moć neopipljivih dobara. Društvo znanja tako određujemo kao društvo u kojemu je znanje njegov ključni resurs, a radnici znanja njegova dominantna skupina. Znanost je donijela velike promjene koje se nisu mogle negirati: u materijalnom pogledu obilje proizvoda, u tehničkom pogledu razvoj i usavršavanje tehnologije, u radnom pogledu oslobađanje ljudskog rada, u duhovnom pogledu pluralizam i individualni izbor. Društvo znanja donijelo je promjene koje svaki pojedinac može testirati na sebi. Za takve promjene kažemo da su razvojne. Društvo rada dovelo je do društva znanja. Zbog toga znanje se pojavljuje kao novi faktor proizvodnje, osnovni faktor ljudskog kapitala, temeljni kreator konkurentskih predanosti, te kao primarni izvor ekonomskog rasta i razvoja.

1.1. Vrijednost znanja
Znanje utječe na povećanje kapitala. Ono predstavlja proizvodni čimbenik koji zahtjeva da se u njega investira, znanje i investicije međusobno su povezani i nezamislivi jedno bez drugoga. Investicije povećavaju znanje, a znanje ubrzava pojavu novih investicija. Pojavom globalizacije dolazi do povezivanja gospodarskog, tehnološkog, informacijskog i medijskog svijeta u cjelinu. Zato je znanje danas jedan od ključnih aktera u napretku života.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese