Odlomak

Definicije logistike:
Def 1. Logistika je planiranje, organizacija, kontrola i realizacija robnih tokova od mjesta nastanka do mjesta prodaje preko proizvodnje i distribucije do krajnjeg korisnika sa ciljem zadovoljenja zahtjeva trţišta uz minimalne troškove i minimalne investicije (ELA – European Logistics Association).
Def 2. Logistika obuhvaća sve sustave i procese koji omogućavaju kretanje materijalnih i nematerijalnih tokova.
Kao mjerodavna definicija logistike može se uzeti ona koju je prihvatilo Vijeće Europe, a koja glasi: “Logistika bi se mogla definirati kao upravljanje tokovima robe i sirovina, procesima izrade, završenih proizvoda i pridruženim informacijama od tačke izvora do tačke krajnje uporabe u skladu s potrebama kupca. U širem smislu logistika uključuje povrat i raspolaganje otpadnim tvarima”.
Funkcija logistike: Staviti na raspolaganje pravu količinu pravih objekata na pravo mjesto, u pravo vrijeme, uz pravu kvalitetu i uz prave troškove.
Racionalizacija nabave, skladištenja i distribucije robe industrijskih i trgovinskih tvrtki predstavlja u prvom redu, zadatak makrologistiĉkih organizacija. Korisnici transportnih usluga danas traže ponudu racionalne koncepcije koherentnih logističkih usluga. Ovim zahtjevima najviše odgovaraju robno – transportni centri (dalje RTC) i njihova razvijena mreža odnosno povezanost. Upravo RTC – i omogućuju korisnicima u svom gravitacijskom području takvu kvalitetu usluge koja u velikoj mjeri odgovara njihovim zahtjevima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari