Odlomak

UVOD

,,Saobraćajna delatnost je ona delatnost koja se sastoji u promeni mesta ljudi, stvari ili informacija. Za čoveka je saobraćajna delatnost postala značajna sa pojavom prvih ljudskih naselja. Tada se javila potreba za svakodnevnom promenom mesta znatnog broja ljudi, znatne količine hrane, kao i intormacija.“

U danšnjim vremenima život čoveka ne može se zamisliti bez motornog vozila. Vozilo više nije luksuz već neophodno sredstvo za zadovoljenje svakodnevnih potreba. Pored pogodnosti i ogromni prednosti koje motorna vozila pružaju korisnicima, istovremeno imaju i negativnu posledicu pojavu saobraćajnih nezgoda u kojima stradaju ljudi i oštećuje se ili uništava njihova imovina.

Statistike pokazuju ,,da Srbija je na samom dnu lestvice bezbednosti saobraćaja. Posebno kritično je u drumskom saobraćaju. U poslednje vreme, prosečno na srpskim putevima pogine oko 900 ljudi godišnje. Veoma je zabrinjavajuće to što u poslednje tri godine broj povređenih stalno raste, dok je u Evropi stalan trend suprotan. Zahvaljujući pre svega intenzivnom angažovanju media, ali i boljim i opremljenijim putevima i efikasniom kontrolom, smanjuje se broj poginulih. Međutim to ne daje za pravo na zadovoljstvo, već to govori da rad donosi rezultate, te da se mora odlučnije u borbu protiv nebezbednih ponašanja.

Svakog dana na putevima Srbije desi se skoro dve stotine saobraćajnih nezgoda. U njima dođe do povređivanja najmanje šezdeset osoba, sa tri smrtna ishoda. Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su:

 • nepropisna brzina
 • nepropisno kretanje vozila (skretanje i okretanje)
 • neustupanje prvenstva prolaza
 • nepropisno kretanje pešaka
 • nepropisno preticanje i obilaženje
 • nedozvoljena količina alkohola u organizmu

Više od 80% saobraćajnih nezgoda izazvao je ljudski faktor, dok se materijalna šteta meri milionima evra.“ Iz toga jasno proilazi da je jedan od osnovnih zadataka da se učesnicima u saobraćaju omogući odgovarajuća obuka za sticanje tehničke i saobraćajne kulture, kao osnove za bezbednost na putevima. Opšti činioci vaspitno – obrazovnog delovanja u sklopu obuke vozača proizlaze iz opšte obrazovnog sistema koje ima zadatak da osigurava odgovarajući nivo saobraćajno – tehničke kulture i opštih znanja bitnih za sticanje kvalitetnih vozačkih znanja, veština i navika. Sve ovo zahteva kvalitetnu obuku budućih vozača kako bi što bezbenije učestvovali u saobraćaju.

 

 

Uloga auto škola u povećanju bezbednosti u saobraćaju

Na osnovu člana 210.stav 1. i člana 230. stav 2. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima(‘’Službeni glasnik Republike Srbije’’ broj 41/09) Ministar unutrašnjih poslova donosi Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola, koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače. Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola (u daljem tekstu: pravno lice), koji vrši osposobljavanje kandidata za vozače (u daljem tekstu: kandidat) .

Pravno lice kоје vrši оspоsоbljаvаnjе kаndidata mоrа dа ispunjava uslоvе u pogledu:

 1. prostora zа tеоrijsku оbuku, pоlаgаnjе tеоriјskоg ispita i аdministrativne poslove, sredstsva zа оspоsоbljаvаnje i učila,
 2. vozilo za praktičnu obuku i polaganje praktičnog ispita
 3. uređenog poligona zа praktičnu obuku (u daljem tekstu: poligon),
 4. kadrova potrebnih zа оbavljanjе poslovа teorijske i praktične оbukе i polaganjа vozačkih ispita.

Auto škola dužan je ,, da obuku izvodi na način koji će obezbediti da kandidati nauče i usvoje pravila saobraćaja, etiku u saobraćaju, tehničkom upravljanja vozilom i steknu ostala znanja i veštine potrebne za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Trebalo bi da doprinese vaspitanju stanovništva, a naročito dece i omladine u školama radi podizanja opšte saobraćajne kulture.“

Obuka vozača motornih vozila je složena i kompleksna materija.Ona zavisi od mnogih faktora, od opšteg nivoa tehničke kulture, razvoja automobilizma i drumskog saobraćaja i sistem školovanja.

Pristup proučavanja obuka kandidata za vozače motornih vozila, a samim tim i uloge instuktora, mora da bude multidisciplinaran. Od pravnika koji tu materiju treba da regulišu određenim normama ponašanja, do psihologa, pedagoga, inžinjera, lekara i drugih koji treba da omoguće bezbedniju i sigurniju vožnju, zaštitu ljudi i imovine.Zato obuka kandidata za vozače utiče na život i kao svih segmenata naše okoline.

Podizanje saobraćajne kulture je dugo trajan i kompleksan proces, koji započinje već u predškolsikm ustanovama. Uloga auto škola u bezbednost saobraćaja veoma bitnih. Obuka za vozače nije ništa drugo nego vaspitno obrazovna delatnost. Nije dovoljno čoveka obučiti da zna upravljtai vozilo, nego je daleko potrebnije kroz obuku čoveka pripremiti i osposibiti da se zna ponašati u svakoj situaciji i da svojim postupcima i ponašanje doprinosi većoj bezbednosti u saobraćaju. U tom smislu treba usmeriti celokupan sistem obuke i polaganja vozačkih ispita.

 

 

Uloga auto škola u smotri ‘’Šta znaš o saobračaju,,

Smotra ,,Šta znaš o saobraćaju“ je stalni obli saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja učenika i obuhvata raznovrsne aktivnosti u okviru kojih se učenici osnovnih škola realizacijom vannastavnih sadržaja pripremaju za bezbedno učešće u saobraćaju.

Smotra ,,Šta znaš o saobraćaju“ je u kalendaru takmičenja učenika osnovnih škola Ministarstva prosvete i kao takvo obavezno je za organizaciju u svim osnovnim školama u Srbiji.

Smotru organizuju Republički savet za bezbednost saobraćaja na putevima (RSBS) i Auto moto savez Srbije (AMSS). Neposrebnu organizaciju, pripremu i realizaciju takmičenja sprovode osnovne škole u sa radnji sa Ministarstvom prosvete, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom saobraćaja, auto moto drušvima i klubovima, centrima narodne tehnike i auto školama.

RSBS i AMSS:

 • izrade Program i Plan Smotre
 • izrade odgovarajuće testove i organizuju njihovu dostavu do neposrednog organizatora Smotre
 • ostvare neporednu saradnju sa neposrednim organizatorima Smotre, na vreme ih obaveste o svim pitanjima od interesa za njihovo učešće u pripremi i takmičenju (neposrebni orgaizatori su osnovne škole, auto škole, auto moto klubovi i dr.)

Neposredni organizatori:

 • ostvare neposrebnu vezu i saradnju sa učesnicima takmičenja i na vreme ih obaveste o svim pitanjima od interesa za njihovo učešće utakmičenju
 • staraju se da Smotra dobije što širi publicitet u sredstvima javnog informisanja i na drugi način
 • obezbede uslove za održavanje Smotre (rekviziti, biciki, prostorije, angažovanje sudija, finansijska srestva i sl)
 • po završetku takmičenja obaveste AMSS o toku i rezultatima takmičenja

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese