Odlomak

 

Savremena i kreativna nastava omogućuje stvaranje uslova aktivnog učešća učenika, nastavnika i roditelja u interakciji i komunikaciji. Modernizacija i inovacije u vaspitanju i obrazovanju stavljaju svakog nastavnika u situaciju da mora istupati kao kreativac i pronalazač novog i efikasnijeg načina rada da bi postigao što bolje rezultate.
Pedagogija je nauka o vaspitanju. Vaspitanje je namjerna, planska, organizovana djelatnost koja ima svoj cilj kojemu teži i zadatke koje ostvaruje. Smisao vaspitanja je u prenošenju iskustva čovječnosti na nove naraštaje.
Nastava predstavlja organizovani proces učenja i poučavanja. Ona je djelotvorna ako su glavni subjekti tog procesa aktivni. Glavni subjekti su učenici. Nastavnici trebaju organizovati raznovrsne metodičke scenarije i aktivnosti učenika uz koje će učenici moći sticati kompetencije važne za život i nastavak školovanja. U školama BiH zaposleno je preko 35000 nastavnika koji su školovani odnosno osposobljavani na paradigmi didaktike nastave usmjerene na nastavnike.
To je didaktika koja objašnjava šta i kako trebaju raditi nastavnici. Učenici trebaju učiti. I sredina za učenje (učionica) je opremljena i organizovana za potrebe takve nastave. Nastava usmjerena na učenike treba prilagođene prostore i odgovarajuću opremu, odnosno treba više opreme za raznovrsne aktivnosti učenika. Još na početku 20. vijeka John Dewey, Maria Montessori i Celestin Freinet su postavili temelje za takvu didaktiku, ali su razni razlozi zaustavili razvoj takve didaktičke orijentacije.
Gledajući istoriju obrazovanja, možemo primijetiti da se nikad kao danas nije toliko govorilo o potrebi uvođenja inovacija i modernizacije nastave. Različiti faktori su uticali na pojavu ovakvog stanja. S obzirom na brze promjene koje se dešavaju u nauci, tehnici I tehnologiji, potrebno je više nego ikad do sada obrazovnu djelatnost činiti efikasnijom, intenzivnijom i racionalnijom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari