Odlomak

Psihički razvoj počinje odmah po rođenju, a završava se u zrelo doba, kao i razvoj organizma. Da bi dete potpuno razvilo svoje potencijale potrebni su mu ljubav, sigurnost i pažnja. Novija istraživanja pokazuju da već pre rođenja dete reaguje na određene nadražaje (sluša otkucaje majčinog srca, prepoznaje njen glas, reaguje na svetlo). Od rođenja do šeste godine života dete se najintenzivnije razvija, kako fizički, tako psihički i mentalno.
Detetu je potrebno pružiti uslove za fizički razvoj. Isto tako je potrebno osigurati uslove za psihički razvoj. Među uslovima psihičkog razvoja najvažniji su roditeljska ljubav, sigurnost u užoj i široj porodici i zajednici i pažnja ostalih osoba važnih za dete. Roditelji najbolje mogu pratiti detetov razvoj. Oni treba da prepoznaju upozoravajuće znakove koji upućuju na sporije napredovanje deteta. Svako dete je jedinstveno i napreduje sopstvenim tempom. Neka deca napreduju sporije od drugih, ali to samo za sebe nije razlog za brigu. Opažanjem kako dete reaguje na dodirne, slušne i vidne nadražaje, mogu se uočiti znakovi teškoća u razvoju. Rano prepoznavanje teškoća u razvoju od ključne je važnosti za dalji detetov razvoj i dostizanje punog potencijala. Potrebna mu je pomoć i podrška što je pre moguće. Detetu sa teškoćama u razvoju potrebne su dodatna pažnja i ljubav i zaštita od povreda i nasilja. Takođe ga treba podsticati na igru s drugom decom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari