Odlomak

UVOD
-Feminizam je zbir društvenih pokreta koji se zalaže za položaj žene u društvu. Cilj feminizma je definisanje i uspostavljanje jednakih političkih, ekonomskih, kulturnih i socijalnih prava. Teži ka tome da oslobodi žene od nasilja, seksizma i tradicionalnih ženskih uloga.
-Ovu temu sam odabrala jer smatram da feminizam kao pojam nije dovoljno preciziran i objašnjen. Ljudi su puni predrasuda da su feminiskinje žene koje mrze muškarce i koje smatraju da treba da budu iznad njih, da su agresivne, protiv institucije braka i da nisu tradicionalne. To naravno nije tako, feminiskinje su hrabre žene koje su se čvrsto borile kroz istoriju za svoja prava i rodnu ravnopravnost. U ovom radu ću pisati o razlozlozima nastajanja feminizma, feminističkim pokretima i važnim delima koja su obeležila feminizam.
ISTORIJA FEMINIZMA
-Iako se žene ne izdvajaju kao posebna društvena klasa, činjenica je da su kao pol redovno kroz istoriju bile u senci muškog roda, više ili manje su mu bile podrđene i često bile ugnjetavane od strane muškaraca.
-Žene su tako od pamtiveka učene da su po prirodi slabiji pol, i da tu prirodnu-božansku hijerarhiju ljudi ne mogu i ne trebaju menjati.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari