Odlomak

 

Glandula thyreoidea je najveći edokrini organ sa značajnim funkcijama u organizmu. Učestvuje u regulisanju metabolizma joda, proizvodi jodoproteine, hormone koji učestvuju u regulisanju kalorogeneze i u regulaciji metabolizma ugljenjih hidrata, masti i belančevina. Utiče na sintezu i aktivnost niza enzima koji učestvuju u intermedijarnom metabolizmu.
Od značaja je i njena funkcija kontrole rasta i razvoja fizičkih i psihičkih osobina dece, a reguliše i niz drugih funkcija u organizmu. U svom flogenetskom razvoju bila je povezana i sa funkcijom gastrointestinalnog trakta od kojeg se izdvojila znatno kasnije u toku razvoja viših oblika života.
Glandula thireoidea se, kod čoveka i većeg broja sisara nalazi potkožno na prednjoj strani vrata u neposrednoj blizini traheae, na gornjim polovima na nju se oslanja paratireoidna žlezda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Biologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari