Odlomak

Predmet istraživanja master rada je primena koncepta strateškog upravljanja performansama u sportskim sistemima i koliko je značajan i važan u ostvarivanju pozitivnih rezultata. U prvom delu master rada govoriće se o strateškom planiranju, njegovom značaju za organizacione sisteme. Takođe će biti teoretski razmatrani pojmovi vezani za strateško planiranje. U drugom delu rada biće govora o pojmu performansi, konceptu upravljanja performansama, njegovom značaju i fazama od kojih se sastoji. Pored koncepta upravljanja performansama, biće prikazan strateški menadžment, i njihova međusobna povezanost. Treći deo rada će se odnositi na merenje perfomansi, a biće i teoretski razmatrani pojam ključnih indikatora performansi, kao i sistemi odgovornosti, nagrađivanja i kažnjavanja. U četvrtom delu rada biće govora o menadžmentu u sportu, postojanju profesionalnog menadžmenta u vrhovima sportskih organizacijama i njihovoj ulozi u upravljanju. Takođe, biće analizirano u kojoj je meri koncept upravljanja performansama zastupljen u savremenom sportu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 109 stranica
  • Strateško upravljanje -
  • Školska godina: -
  • Diplomski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet organizacionih nauka  

Više u Diplomski radovi

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese