Odlomak

Pojam društva

Ovaj pojam ima vise razločitih značenja. Društvene nauke koriste pojam društvo da označe grupu ljudi koji formiraju polu-otvoreni ili polu-zatvoreni, društveni sistem, u kojem  se veći  deo interakcije odvija među individua koje su deo grupe. Apstraktnije, društvo se definiše kao mreža odnosa između entiteta. Takođe se definiše i kao nezavisna zajednica.
Pojam društva potiče od latinskog societas, u značenju prijateljske veze sa drugima. Latinsko societas se izvodi iz socius (partner). Pojam društvo često ukazuje na to da njegovi članovi dele neke zajedničke brige ili interse u zajedničkom cilju. Kao takav, često se koristi kao sinonim za narod jedne zemlje koji ima zajedničke institucije koje se brinu za građansko blagostanje.
Društvo se može definisati kao celokupnost odnosa ljudi prema prirodi i međusobnih odnasa ljudi. Što se tiče odnosa ljudi prema prirodi, on je jedinstven. Njegova  suština je u kontinuiranom nastojanju ljudi da prerodu podčine sebi. Što se tiče odnosa između ljudi, on je mnogo složeniji i obuhvata sve odnose miđu ljudima, od onih manje složenih i manje bitnih, do veoma složenih i najbitnijih. Među njima su i najsloženiji i najbitniji za razumevanje društva, proizvodni odnosi.

 

 

 
Savremeno društvo

U literaturi se često pominje termin „savremeno (globalno) društvo“. Ako se ovaj pojam shvati u širem značenju, onda se govori o „savremenom svetskom društvu“ koje čine sva konkretna društva u svetu kao delovi te društvene celine. Neophodno je istaći da se pojedina ljudska društva u svetu nalaze na različitom nivou razvoja tj.različitom stepenu ekonomske, tehnološke, političke i socilološke razvijenosti. Tako, savremeno svetsko društvo uključuje razne  konstitutativne elemente industrijskih, postindustrijskih, socijalističkih i društva u tranziciji, društva tzv.“trećeg sveta“, kao i društva periferije.
Savremeno čovečanstvo karakteriše niz suprotnosti, jer danas postoje ogromne razlike između raznih krajeva sveta i pojedinih država u pogledu razvijenosti, životnog standarda, egzistencije, kulture, obrazovanja i sl. Svet je grubo podeljen na bogate i siromašne, tj.na razvijene i nerazvijene.
Može se reći da se pojam savremeno društvo, pre svega, odnosi  na specifičan deo društvebe stvarnosti koju čine visokorazvijene zemlje. U ekonomskom literaturi, ove zemlje nose naziv zemlje centra, jer od njih potiču sve svetske inovacije i nove tehnologije. Nasuprot njih nalaze se zemlje periferije, odnosno zemlje u razvoju i nerazvijene zemlje, koje procesom industrijalizacije i masovnog obrazovanja pokušavaju da podignu nivo svoje razvijenosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari

Click to access the login or register cheese