Odlomak

1. UVOD

U ovom radu biće predstavljena fabrika talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona „Arvalit“ iz Kruševca. Izneta analiza će obuhvatiti:
– opšte informacije o preduzeću,
– informacije o strukturi preduzeća,
– informacije o procesima proizvodnje i tokovima informacija,
– analizu situacije i mapiranje problema,
– predlog rešenja uočenih problema.
1. INFORMACIJE O PREDUZEĆU

1.1. Naziv i sedište preduzeća
Naziv preduzeća: Fabrika papira i ambalaže ARVALIT D.O.O. Kruševac
Sedište kompanije: Industrijska zona bb, Kruševac
1.2. DELATNOST PREDUZEĆA I PROIZVODNI PROGRAM
Kompanija „Arvalit“ bavi se proizvodnjom papira i kartona, kao i papirne i kartonske ambalaže. Kompanija je osnovana 1979. Godine kao manufakturna proizvodnja sive lepenke, u državnom vlasništvu.
Nakon investicionog zahvata u periodu od 1981. do 1983. godine, ovo preduzeće ovo preduzeće preraslo je u fabriku papira i ambalaže od kartona. Preduzeće je privatizovano 2001. godine i sada je u 100% privatnom vlasništvu. Ima 85 zaposlenih.
Fabrika je locirana na obali reke Rasine. Sama reka nije iskorišćena dovoljno kao jedan od mogućih transportnih puteva za nabavku sirovina neophodnih za proizvodnju, pre svega iz razloga koji se tiču same reke i njene plovnosti.
Postoje i izvesne smetnje kada je reč o lokaciji, s’ obzirom da sama fabrika nije izmeštena van grada, već u industrijskoj zoni koja je približna gradskim naseljima.
Kompanija ima razvijenu službu transporta i u većini slučajeva roba se prevozi od fabrike direktno do kupca.
Fabrika „Arvalit“ posluje na tržištu Srbije i Slovenije. Udeo na srpskom tržištu je relativno mali- 8%, pre svega zbog koncentrisanja na tržište Slovenije, a zatim i zbog relevantno jake konkurencije na srpskom tržištu , s obzirom na to da kompanija nije fokusirala svoje snage na pridobijanje srpskog tržišta, nego inostranog.
Preduzeće raspolaže mašinama i pogonima za proizvodnju ambalažnog papira kapaciteta 24,000 tona godišnje, kao i velpapom za izradu valovitog kartona kapaciteta 30,000 tona godišnje. U pogonima proizvodnje kartonske ambalaže, fabrika raspolaže mašinama kapaciteta 18,000 tona godišnje. Nijedna mašina u okviru proizvodnje nije mlađa od dvadeset godina.
Glavna sirovina koju kompanija koristi u procesu proizvodnje jesze otpadni papir. Kompanija je razvila snažnu vezu između kupca i dobavljača; mnogi kupci fabrike su ujedno i dobavljači otpadnog papira. Na ovaj način, kompanija je osigurala relativnu stabilnost u proizvodnji i izbegla probleme plaćanja na domaćem tržištu.
Proizvodni program kompanije sastoji se iz sledećeg:
1. ambalažni papir- fluting, šrenc i teslajner
2. valoviti karton- dvoslojni, troslojni i petoslojni
3. transportna kartonska ambalaža sa raznim pregradnim kartonima, ulošcima i saćem, sa štampom od jedne do četiri boje,
4. spiralno namotane papirne cevi (hilzne).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese