Odlomak

Tarifa (engl. rates, njem. Tarif) je službeno objavljena cijena usluge prijevoza u vazdušnom saobraćaju  koja je dogovorena na razini međunarodnih institucija.  Tarife u vazdušnom transportu vazduhoplovne kompanije koje su članovi Međunarodnog saveza za vazdušni transport IATA primenjuju za vazdušni robni transport u međunarodnom saobraćaju jedinstvene tarife. Ovo se odnosi samo na prevoze redovnim linijskim teretnim (i putničkim po mogućnosti) avionima dok se za prevoženje većih i posebnih tereta, za što se zakupljuje(čartira) poseban avion, sklapa poseban ugovor van tarifskih propisa, jer se tu radi zapravo o zakupu aviona.Što se tiče tarifa za prevoz robe avionima u unutrašnjem saobraćaju, one se utvrđuju po propisima pojedinih država. Kod nas se primenjuje robna tarifa JAT-a za prevoze koje to preduzeće obavlja u robnom saobraćaju. Inače, u tehničkom pogledu, tarife za vazdušni transport su slične onima u pomorskom transportu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese