Odlomak

1.0    UVOD

U uvodnom dijelu osvrnuti ćemo se na rana pomagala za računanje, stonehenge (koji je korišten za računanje mjesečevih mijena), osvrnućemo se na doba mehanički strojeva za računanje, u nastavku biće spomenute generacije računara i karakteristike bitne za svaku posebno.

Računanje je staro koliko i čovječanstvo. Prvi znakovi kojima su ljudi bilježili članove plemena, stoku, zemljište, vrijeme, urezivani su u kamenu, na drvenim stubovima i slično.

Znanje računanja primjenjivalo se praktično još u starom vijeku, prije tprilike 5000 godina, u drevnom Babilonu, Sumeru, Egiptu, Kini i Indiji. Graditelji golemih piramida, hramova i drugih građevina morali su se koristiti računskim znanjima.
Prvi poznati računar u svijetu je takozvani engleski „Stonehenge“. On je omogućio još prije 4000 godina tačno predviđanje Mjesečevih mijena. Uz pomoć Mjeseca koji je bacao sjenu kamenja na tačno označena mjesta na tlu moguće je bilo predvidjeti vrijeme sledećeg punog Mjeseca te pomračenje Mjeseca.

Prvi prijenosni računar je abak, (grčki abax u prevodu znači ploča za računanje). Prvi poznati abak postojao je u Babilonu prije 5000 godina.
Njime se računar pomoću kamenčića koji su se umetali u žlijebove napravljene u pijesku. Zatim se abak razvio u oblik kao na slici koji se sastojao od okvira i razapetih žica na koje su postavljane pločice ili kuglice. Takvim su se abakom koristili u Egiptu i u Kini 2500  godina, a nešto kasnije i u antičkoj Grčkoj.

Abaci se mmogu razlikovati po vrijednostima koje se dodijeljuju pojedinim stupcima i redovima. Stupci ne moraju uvijek biti potencije broja deset, nego to mogu biti potencije broja 12,16 i dr.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese