Odlomak

  • Povećanje asortimana različitih robnih proizvođača nametnulo je grupisanje robe. Roba se grupiše po robnim grupama i u priručnom skladištu u skladu sa odgovarajućim merilima
  • U priručnom skladištu roba se grupiše prema:

-Sirovinskom sastavu;

-Načinu prodaje i

-Nameni robe

-Robnoj grupi

Rating: 4.0/5. From 2 votes.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Trgovinsko poslovanje Jovana
  • Školska godina: 2021
  • Prezentacija, Trgovina
  • Bosna i Hercegovina,  Niš,  APEIRON - Fakultet poslovne ekonomije  

Više u Prezentacija

Više u Trgovina

Komentari