Odlomak

UVOD

Kada se spomene pojam brenda, mnogi odmah pomisle na logo, tj. na zaštitini znak. Logo jeste mali, ali je veoma važan znak i jedan od glavnih identiteta dobre kompanije. On je jednostavno simbol koji bi potrošača momentalno trebao da asocira na prepoznatljiv brend. Definiše se kao vizuelna artikulacija vrijednosti brenda. Posebno je važan kod velikih i uspješnih kompanija koje moraju imati logo koji će odmah izazvati prepoznatljivost brenda. Dok su ambalaža i dizajn funkcije koje karakterišu svaki proizvod, zaštitni znak predstavlja grafički znak, simbol ili ikona, koji označava proizvod ili preduzeće, a može da se sastoji od slova, grafike i drugih kombinacija. Kako je ambalaža vrlo važan dio proizvoda, tako je i zaštini znak vrlo važan dio svakog preduzeća ili proizvoda koji ih razlikuje od drugih na velikom svjetskom tržištu.
Važno je istaći razliku između loga, zaštitnog znaka i slogana. Logo je, kao što smo i naveli simbol koji predstavlja firmu, dok je zaštitni znak (brend )  vizuelno rješenje koje predstavlja firmu, ali se razlikuje od loga po tome što se sastoji od grafičkih elemenata (ikona, ilustracija, fotografija, crtež, …). Slogan je obično moto firme ( upadljiva i pažljivo odabrana rečenica, riječ ili sintagma). Logo se može upotrebljavati i kao zaštitni znak, a često se upotrebljavaju i zajedno,a najčešće su propraćeni i sloganom. Kada je slogan sastavni dio vizuelnog identiteta naziva se brend slogan. Danas, pretežno, brend se sastoji od tri dijela: naziva marke (dio marke koji se može izgovoriti), znaka (sibmol) i zaštitnog znaka (zakonita registrovana oznaka koju samo može upotrebljavati vlasnik).

1.KORPORATIVNI IDENTITET I IMIDŽ

1.1. Korporativni identitet

Pojam korporativni identitet nastao je u 60-ih godina u Americi. Često se sagledava kao kompozicija sledećih elemenata:
–    Vizuelni identitet (logo, boje, uniformisanost, fontovi,…)
–    Korporativan komunikacija (slogan, odnosi sa javnošću, PR, informacije,…)
–    Ponašanje kompanije (vrijednosti i norme koje kompanija promoviše).
Sve zajedno , korporativni identitet je lice kompanije okrenuto prema javnosti, tj. imidž koji stvara sebi u okruženju. Sadržan je u skupu osobina sa kojima se organizacija identifikuje: vizuelni (logo, boja, tipografija,…) i fizički (kulturne, moralne,…). Identitet je strateško „vlasništvo“ organizacije pomoću kojeg se ona pozicionira na tržište prema ciljnim grupama. Izražava se kroz poslovnu politiku, temeljne vrijednosti, cilj postojanja, viziju, slogan kojim komuniciraju sa potrošačima sa ciljem uspostvaljanja što boljeg imidža. Upotrebljen kao fiksni strategijski faktor koji djeluje kao simbolična jednakost, korporativni identitet pokušava se izjednačiti sa onim što organizaciju čini jedinstvenom, te pokušava prikazati njenu istoriju, filozofiju i vrijednost.

1.1.1. Vizuelni identitet

Vizuelni identitet kompanije ogleda se kroz dokumentaciju generisanu u kompaniju, koja uključuje reklamni materijal (brošure, kalendari,…), obrasce komercijalne dokumentacije (memorandumi, vizit kartice, fakture,…), web sajt,… Smisao vizuelnog identiteta je jačanje emocionalne veze između kompanije i klijenta, kao i jasna identifikacija kompanije na tržištu u odnosu na konkurenciju. Sam vizuelni identitet nastaje planiranim, koordiniranim i profesionalnim djelovanjem u oblikovanju pojedinih elemenata vizuelne prezentacije preduzeća, koje mora biti usklađeno sa koncepcijom marketinga. Prednost vizuelnog identiteta kompanije jeste u ekonomičnosti nastupa na tržištu. Efekti svake marketinške akcije koja je podređena osnovnoj koncepciji identiteta sabiraju se, što nije slučaj u plasiranju akcije marketinga bez strateškog plana identiteta kompanije. Niz međusobno nekoordinisanih akcija ne ostavlja željeni efekat. Praktično, svaka ekonomsko-propagandna akcija (ili druga marketinška akcija) se u javnosti gubi nedugo nakon prestanka njenog provođenja i djelovanja. Primjer dobrog vizuelnog identiteta, a ujedno i identiteta koji je najduže vremena provođen je logotip kompanije Coca-Cola, nastao 1885. godine, koji  se vremenom vrlo malo mjenjao.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari