Odlomak

1.UVOD
Pre su se preduzeća više fokusirala na proizvodnju i na fizičke poslove. S malim pomacima, uočili su da nije dovoljno osmisliti i proizvesti proizvod, već se treba fokusirati na pronalaženje lojalnih kupaca i samu prodaju. Tako je marketing postao preko potreban u svim poslovnim i društvenim segmentima.
Razvojem komunikacijskih znanosti i boljim uvidom u svest ljudi uloga marketinga postajala je sve veća. Današnji razvoj interneta i tehnologija utiče na menjanje načina poslovanja i oglašavanja proizvoda i usluga. Internet je postao dostupan gotovo svima, a mogućnost plasiranja ideja preko interneta je zaista mnogo.
Internet marketing pojavljuje se u različitim oblicima i prisutan je na svakom koraku, od web stranice, društvenih mreža, on-line oglašavanja, e-maila marketinga pa do čitanja dnevnih novina. Samim pretraživanjem putem Google-a ili ostalih web pretraživača korisnik je izložen oblicima marketinga, a da toga nije ni svestan. Svaka web stranica koja se pojavljuje na vrhu liste rezultata pretraživanja obuhvata neku od vrsta marketinga, kao i ona koja se pojavljuje kao plaćeni oglas. Svaka od tih pojava rezultat je niza marketinških aktivnosti. Sve popularniji oblik marketinga je marketing putem društvene mreže. Društvene mreže polako preuzimaju svet pa su tako gotovo svi korisnici interneta ujedno i korisnici društvenih mreža.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari