Odlomak

Rad javne uprave zahteva sasvim novi pristup i to za – nova pravila, novu ekonomiju, zahtevnije korisnike, nove alate, itd. Za bolju uslugu, za njeno preoblikovanje i nuđenje On-line, javna uprava se mora promeniti iz osnova. Prevazilaženje izazova transformacije organa uprave kao servisa građana, moguće je samo uz adekvatnu primenu informacionih I komunikacionih tehnologija (IKT) koje omogućavaju građanima elektronsku dostupnost najrazličitijih servisa. Na taj način građani su u mogućnosti da javno iskažu svojsta vezana za funkcionisanje državne uprave I obavljanje javnih poslova. Čime se uvećava uloga javnog sektora kao servisa orijentisanog prema građanima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari