Odlomak

TEORETSKE OSNOVE MENADŽMENTA KVALITETOM
Kvalitet kao faktor integracije menadžmenta
Na pojam i definiciju kvaliteta savremene promjene proizvodne filozofije bacaju jedno sasvim novo svjetlo. Potpuno se promjenila suština ovog pojma i stalno se mijenja, tako da jedna od definicija kvaliteta kaže: “Kvalitet nije ono što mislimo da jeste” Međutim, eksplicitan odgovor na pitanje: “Šta kvalitet u stvari jeste?” treba potražiti u novoj japanskoj proizvodnoj filozofiji postavljenoj početkom 70-tih godina. Japansko shvatanje pojma kvaliteta svakako je danas svjetski standard. Međutim, njegovo prosto razumjevanje i prihvatanje nije jednostavno (ili nije moguće) bez razumjevanja osnovnih principa japanske proizvodne filozofije. Ovo potvrđuju slijedeće ocjene stanja američke privrede u odnosu na japansku u pogledu kvaliteta u 70-tim godinama /2/: Dr W.E. Deming: “Kada su sedamdesetih godina američki menadžeri postali svjesni japanske opasnosti, grupa za grupom je išla na hodočašće u Zemlju izlazećeg sunca, da proniknu u njihove tajne kvaliteta. Ovako su se proveli: a) nisu znali šta da gledaju, b) nisu znali šta da pitaju, c) nisu ništa vidjeli.”
Ph. Crosby: “To je isto kao kada bi eksperti za hokej na ledu došli na hokejašku utakmicu da je analiziraju, a umjesto hokeja, na njihovo veliko zaprepašćenje počeo se izvoditi balet i
dalje pod firmom hokeja.” Kompleksnost pojma kvaliteta proizilazi iz intezivnog trenda promjene odnosa kupaca prema kvalitetu. U 1979. godini oko 75% kupaca na prvo mjesto karakteristika proizvoda stavlja kvalitet, dok je u 1986. godini taj broj 80 – 90 %. Istim trendom je Upravljanje kvalitetom potrebno mijenjati shvatanje kvaliteta kod prizvođača koji žele opstati u tržišnoj utakmici.
Ispravnom shvatanju nivoa na kojem se pojedinačna organizacija ili nacionalna ekonomija nalazi u prihvatanju filozofije kvaliteta, dobro može poslužiti istorijski pregled koncepata sistema kvaliteta u pojedinim fazama razvoja industrijskog društva (Slika 1.).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari