Odlomak

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. sa sedištem u Beogradu, Takovska br. 2, osnovalo je Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija“ kao jednočlano akcionarsko društvo krajem maja 1997. godine u postupku strukturne i vlasničke transformacije PTT sistema Srbije. Nove usluge koje uvodi, tehnologije koje primenjuje, svaka promena i stalno prilagođavanje usmerene su ka korisnicima, njihovim potrebama za komunikacijom i zabavom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 29 stranica
  • Upravljanje kvalitetom Prof.Nedeljko Živković
  • Školska godina: Prof.Nedeljko Živković
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet organizacionih nauka  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari