Odlomak

PREDGOVOR
U stalnom nastojanju da unaprijedi kvalitetu nastavnog procesa, Ekonomski fakultet u Sarajevu, među ostalim aktivnostima, kontinuirano priprema priručnike i uputstva za studente. Četiri priručnika su već dostupna studentima: „Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada“, „Priručnik za izradu studije slučaja“, „Priručnik za obavljanje ferijalne prakse“ i „Vodič za brucoše“. Peti priručnik u ediciji, priručnik za pripremu PowerPoint prezentacije, zamišljen je kao podrška studentima ne samo u procesu studiranja, već i u procesu njihovog daljnjeg profesionalnog razvoja. Prezentacije uz upotrebu PowerPoint-a već duže vrijeme predstavljaju osnov uspješne komunikacije sa poslovnim partnerima i publikom. Pravilno predstavljanje ideja, znanja i stavova drugima, osnova je budućeg poslovnog uspjeha. Vještine prezentacije u poslovnom svijetu pokazuju profesionalnost, ozbiljnost i stručnost osobe ili projektnog tima.

Ključne karakteristike kvalitetne prezentacije su jasnoća, konciznost i jednostavnost. Priprema prezentacije i uspješno izlaganje pred publikom vještine su koje se mogu brzo savladati. Ovaj priručnik sadrži niz korisnih savjeta o procesu oblikovanja prezentacije, tehničkoj pripremi i o samoj izvedbi prezentacije. Vjerujemo da će u tom smislu Priručnik biti koristan studentima, kako tokom studija na Ekonomskom fakultetu, tako i u kasnijem profesionalnom radu.

 

 

 

OBLIKOVANJE PREZENTACIJE
Pojam i svrha prezentacije
Prezentacija je oblik komunikacije koji ima slijedeće karakteristike:

 • Prezentacija je javna, sinhrona i najčešće usmjerena na veći auditorij.
 • Prezentacija je svrhovita, organizovana, strukturirana i planirana.
 • Prezentacija je vremenski ograničena.
 • Prezentacija se obično izvodi u formalnijem okruženju i uz upotrebu formalnijeg načina izražavanja.

Svrha prezentacije – ono što se prezentacijom želi postići – može biti:

 • da informiše i objasni (spoznaja i razumijevanje),
 • da uvjeri (prihvatanje ideja), i/ili
 • da motivira (davanje razloga za akciju).

 

 

Faze u pripremi prezentacije
Osnovne faze u pripremi uspješne prezentacije su:

 1. Odabir teme i određivanje svrhe
 2. Prikupljanje materijala
 3. Analiziranje publike i okolnosti
 4. Oblikovanje prezentacije
 5. Vježbanje i konačna provjera

 

 

Odabir teme i određivanje svrhe
Naprije trebate odrediti o čemu želite govoriti, koja je tema vaše prezentacije. Drugo bitno pitanje koje sebi treba postaviti jeste šta želite postići prezentacijom; koja je njena svrha,
njena glavna ideja, njen opšti cilj? Da li je cilj uvjeriti publiku u nešto, podstaći je ili je zabaviti? Pored opšteg cilja trebate odrediti posebne ciljeve za svaki dio prezentacije. Time postižete da svaki dio vaše prezentacije ima smisao i da uvijek znate u kojem pravcu razvijate prezentaciju.
Trebate sebi postaviti slijedeća pitanja:

 • Zašto im ovo govorim – sada?
 • Zašto ovo radim – sada?
 • Kakav efekat želim ostvariti?
 • Kakve rezultate želim postići?

 

Prikupljanje materijala
Nakon što odresite šta želite postići prezentacijom, slijedeći korak je prikupljanje materijala iz različitih izvora – prikupljanje ideja, citata, statističkih podataka, fotografija, ilustracija,
anegdota i sl. Prikupljajte i slike, metafore, analogije i simbole, koji mogu značajno doprinijeti atraktivnosti i razumljivosti vaše prezentacije.

 
Analiziranje publike i okolnosti
Dvije ključne odrednice vezane za publiku su:

 • Da je upoznate,
 • Da se stavite u njenu poziciju.

Prostor u kojem će se održavati prezentacija takođe treba upoznati i, ako je moguće, prilagoditi svojim potrebama. Ujedno je neophodno izabrati i organizovati adekvatna pomoćna tehnička sredstva za izvođenje prezentacije. O upoznavanju publike i o prostoru biće više ćemo govoriti u dijelu o osnovnim elementima prezentacije.

 

 

Oblikovanje prezentacije
Osmišljavanje i oblikovanje prezentacije obuhvata slijedeće postupke:

 • određivanje ključnih elemenata i strukture prezentacije,
 • pisanje nacrta i teksta,
 • izradu plana prezentacije,
 • pisanje zabilješki.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ostalo

Više u Skripte

Komentari