Odlomak

Kako su Srbi, od pada srpskih srednjovekovnih država sredinom 15. veka, bili bez države, živeli su na prostorima Osmanskog carstva, Habzburške monarhije i Mletačke republike. To ih je podstaklo da stvore sopstvenu državu i zbog toga su na teritoriji Turske podigli ustanak. Međutim, pokušaji Srba da stvore državu, podizanjem ustanaka i buna, kao i učešćem u mnogim ratovima, sve do 19. veka, nisu bili uspešni.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Istorija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari