Odlomak

Čovek se ne rađa kao ličnost, već mu je rođenjem samo dat materijal tj. samo biološka osnova na kojoj će se formirati ličnost. Jedinstvo, osobenost i doslednost u ponašanju možemo smatrati karakterističnim načinom ponašanja za neku osobu. To karakteristično ponašanje pojedinca u kojem se ove tri karakteristike posebno ističu je, u stvari, njegova ličnost. Ličnost čini jediinstven sistem osobenog ponašanja kojim se pojedinac razlikuje od drugih.

Kao i sve druge psihološke pojave ličnost se takodje menja, razvija, transformiše. Njen razvoj se odvija pod uticajem tri grupe činilaca, u koje se mogu uvrstiti brojni uticaji čijim uzajamnim delovanjem ličnost nastaje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Interaktivna pedagogija dr. Milica Andevski
  • Školska godina: dr. Milica Andevski
  • Seminarski radovi, Skripte, Pedagogija
  • Srbija,  Novi Sad,  Filozofski fakultet, Novi Sad  

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari