Odlomak

Intenzivan razvoj saobraćaja, koji je doprineo razvoju i napretku civilizacije, predstavlja jedan od osnovnih elemenata na kojima počiva svako savremeno društvo. Danas, saobraćaj je praćen velikim brojem negativnih društvenih pojava koji narušavaju interese društva, a među kojima su i saobraćajne nezgode.
Svakog dana više od tri hiljade ljudi smrtno strada u saobraćajnim nezgodama, što na go- dišnjem nivou dovodi do 1,3 miliona poginulih u saobraćaju (WHO, 2012), od čijeg broja skoro polovinu čine ranjivi učesnici u saobraćaju, pešaci, biciklisti i motociklisti.
Analiza saobraćajnih nezgoda predstavlja analizu okolnosti pod kojima se dogodila sao- braćajna nezgoda i analizu pod kojima bi se saobraćajna nezgoda mogla izbeći (Dragač, R., Vujanić, M. 2002). Deo Nalaza i mišljenja veštaka koji umnogome doprinosi definisanju uzroka i okolnosti nastanka saobraćajne nezgode jeste vremensko-prostorna analiza saobraćajne nez gode. Saobraćajnu nezgodu, veštak odnosno ekspert može posmatrati kao lanac događaja koji prethodi nastanku saobraćajne nezgode.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Ekspertize saobraćajnih nezgoda -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Srbija,  Leposavić,  Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca sa privremenim sedištem u Leposaviću  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari